Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Được Gia Hạn Nộp Thuế Thêm 3 Tháng 04/2012/QĐ-TTg

Chủ đề   RSS   
 • #163538 07/02/2012

  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4309
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


  Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Được Gia Hạn Nộp Thuế Thêm 3 Tháng 04/2012/QĐ-TTg

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  Căn cứ Nghị quyết số02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

  Gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã được gia hạn nộp thuế theo các Quyết định: số21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 và số54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 2. Thời gian gia hạn nộp thuế

  1. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện như sau:

  a) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý I năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012.

  b) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý II năm 2011 chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.

  2. Trường hợp ngày nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều này là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2012.

  2. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

  3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính QG;
  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng


   
  4814 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #174883   28/03/2012

  thienquynh2409
  thienquynh2409

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  cho e hỏi.công ty e quý 1 co gia hạn nôp thuế la 14tr nhưng cuối năm  quyết toán thuế thi lai 2,5tr vay ko pit công ty e se phai nộp thuế như nào.co phải nộp số thuế đã gia hạn ko?

   
  Báo quản trị |  
 • #174974   29/03/2012

  Ngoankt
  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4309
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


  thienquynh2409 viết:
  cho e hỏi.công ty e quý 1 co gia hạn nôp thuế la 14tr nhưng cuối năm  quyết toán thuế thi lai 2,5tr vay ko pit công ty e se phai nộp thuế như nào.co phải nộp số thuế đã gia hạn ko?

   
  Mình trả lời bạn như sau :
  Theo21/2011QĐ-TTg thì thuế TNDN quyết toán thuế có số thuế phải nộp được gia hạn nộp thuế trong 1 năm.
  Thuế TNDN quý thì như mình trình bày ở trên . 
   
  Báo quản trị |