DanLuat 2015

Doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Chủ đề   RSS   
 • #508843 29/11/2018

  NgocHoLaw
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 2070
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 25 lần


  Doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

  Tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ?
   
  Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định:
   
  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
   
  Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
   
  2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
   
  Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
   
  Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ thì có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?
   
  Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán:
   
  1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
   
  2. Phụ trách kế toán:
   
  a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
   
  b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
   
  Như vậy, theo quy định trên ngoại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ thì không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, đối với các doanh nghiệp khác thì bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
   
  Đối với doanh nghiệp không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trưởng theo thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP.
   
  247 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận