Doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô được hưởng ưu đãi đầu tư gì?

Chủ đề   RSS   
 • #540011 29/02/2020

  Doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô được hưởng ưu đãi đầu tư gì?

  Doanh nghiệp tôi dự định thuê đất tại khu công nghiệp đức hòa 1 để mở xưởng sản xuất phụ tùng ô tô, cho tôi hỏi theo các quy định hiện nay thì doanh nghiệp tôi có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án này không và nếu có thì mức hưởng thế nào? Xin cảm ơn!

  - Căn cứ điểm 10 mục 1 phần b Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì ngành nghề sản phụ tùng ô tô thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư.

  - Theo Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì khu công nghiệp đức hòa 1 thuộc huyện đức hòa, tỉnh long an thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

  - Theo Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

  + Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

  + Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

  - Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Theo Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 14 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 như sau:

  + Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

  + Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

  + Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

  Theo đó, khi công ty bạn mở xưởng sản xuất phụ tùng ô tô tại khu công nghiệp đức hòa một thì sẽ hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, tối đa 4 năm miễn thuế và giảm một nửa số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

  Cập nhật bởi luatthanhluat ngày 29/02/2020 05:50:09 CH sửa một số lỗi
   
  799 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận