Doanh nghiệp phải đóng quỹ phòng chống thiên tai mỗi năm là 0,02% tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo BCTC hàng năm

Chủ đề   RSS   
 • #351858 23/10/2014

  phanthanhtuan2013
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2013
  Tổng số bài viết (310)
  Số điểm: 2586
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 154 lần


  Doanh nghiệp phải đóng quỹ phòng chống thiên tai mỗi năm là 0,02% tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo BCTC hàng năm

  Theo Nghị định quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thay thế Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997, mức tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương hàng năm: 
   
  - Các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập mức đóng góp bắt buộc 1 năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
   
  - Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.
   
  - Còn người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng. Người lao động khác thì đóng 15.000 đồng/người/năm.
   
  Hiện nay, mình chưa thấy thuvienphapluat cập nhật văn bản này, chỉ có dự thảo trong tay.
   
  Trân trọng,
   
  Thành Tuấn

  Tra cứu BẢN ÁN/ HỢP ĐỒNG MẪU tại https://caselaw.vn

   
  2504 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận