DanLuat 2015

Doanh nghiệp mất an toàn tài chính sẽ bị giám sát đặc biệt.

Chủ đề   RSS   
 • #409141 09/12/2015

  tieuthong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Doanh nghiệp mất an toàn tài chính sẽ bị giám sát đặc biệt.

  Nghị định 87/2015/NĐ-CP đã ban hành có hiệu lực từ ngày 1/12/2015. Nghị định 87 quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

     Trong Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Điều 25 đã quy định: Khi doanh nghiệp được đặt vào tình trạng phải giám sát tài chính đặc biệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp.

   

  Vậy làm sao biết khi nào doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính?

   

  Cụ thể, tại Điều 24 của Nghị định 87/2015/NĐ-CP quy định như sau:

   

  1. Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

   

  a) Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   

  b) Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch:

   

  - Có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu;

   

  - Có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có);

   

  - Có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5.

   

  2. Các dấu hiệu khác cơ quan đại diện chủ sở hữu cần kết hợp xem xét khi xác định dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

   

  a) Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ thực tế lớn hơn số lỗ kế hoạch trong 2 năm liền.

   

  b) Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch

   

  - Lỗ hai năm liên tiếp trở lên;

   

  - Doanh thu thuần hoặc lợi nhuận gộp giảm liên tiếp 2 năm trở lên;

   

  - Có hệ số tín nhiệm thấp theo xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín dụng;

   

  - Không tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, hoặc có ý kiến không chấp nhận, ý kiến từ chối trong Báo cáo kiểm toán, hoặc có ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán trong 2 năm liền về cùng một vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   

  =>Chúng ta có thể tóm lại dấu hiệu doanh nghiệp mất an toàn tài chính như sau:

   

  Trong giai đoạn lỗ kế hoạch: số lỗ phát sinh lớn hơn 30% số lỗ kế hoạch và thời gian kéo dài 2 năm liền.

   

  Sau giai đoạn lỗ kế hoạch: số lỗ phát sinh lớn hơn 30% và số lỗ lũy kế lớn hơn 50%, hệ số khả năng thanh toán nợ < 0.5, thời gian (lỗ, doanh thu thuần lợi nhuận gộp) hơn 2 năm.

   

  Trần Nguyễn Phước Thông - Trường Đại Học Kinh Tế Luật (ĐHQG TPHCM)

  Lớp: K15504 - Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán

  Member of Legal Research And Advisory Club (LRAC - Câu lạc bộ nghiên cứu và tư vấn pháp luật)

  Cộng tác viên của Thư Viện Pháp Luật ( Contributor of LAWSOFT incorporated company)

   
  2021 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-