DanLuat
×

Thêm bình luận

Doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, sau khi được cấp GCN rồi thì có thu hồi được không?

(huyentran148neu)

  •  3619
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…