DanLuat
×

Thêm bình luận

Doanh nghiệp khiếu nại giá bồi thường thỏa thuận cao hơn so với giá phê duyệt của Nhà nước

(trungtctg)

  •  1377
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…