DanLuat 2015

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi bước vào tháng 12/2015

Chủ đề   RSS   
 • #407686 25/11/2015

  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (229)
  Số điểm: 7133
  Cảm ơn: 263
  Được cảm ơn 548 lần
  ContentAdministrators

  Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi bước vào tháng 12/2015

  >>> Tổng hợp chính sách Nhà ở - Lao động có hiệu lực từ tháng 12/2015

  Một tuần cuối tháng 11/2015 vội vã qua đi, thế là chúng ta bước sang tháng 12 – tháng cuối cùng của năm. Có lẽ, thời điểm này, các doanh nghiệp khá bận rộn với các công việc báo cáo tài chính, chuẩn bị hồ sơ khai thuế…Tuy là bận rộn, nhưng các doanh nghiệp đừng quên cập nhật các chính sách mới dành cho mình nhé.

  Sau đây, Dân Luật gửi đến các doanh nghiệp một số thông tin nổi bật cần lưu ý vào tháng 12/2015 này:

  chính sách dành cho doanh nghiệp tháng 12/2015

  1. Hướng dẫn mới về con dấu doanh nghiệp

  Từ ngày 08/12/2015, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Theo đó, Nghị định này hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp (DN).

  Cụ thể đối với các DN đã thành lập trước 01/7/2015 như sau:

  - Nếu tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho DN mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

  - Nếu làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký DN.

  - Nếu làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định 96 này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

  Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của DN.

  - Nếu bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì DN được làm con dấu theo quy định của Nghị định 96 này, đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

  DN phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi DN có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN trong các trường hợp sau:

  - Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký DN.

  - Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu.

  - Hủy mẫu con dấu.

  Ngoài ra, Nghị định này còn quy định một số vấn đề về doanh nghiệp xã hội, hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty…

  Xem toàn văn điểm mới Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 tại đây.


  2. Nhiều ưu đãi dành cho DN quốc phòng, an ninh

  Theo Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của DN quốc phòng có hiệu lực từ ngày 01/12/2015, các DN quốc phòng, an ninh được hưởng các ưu đãi sau:

  - Được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao quản lý và sử dụng phù hợp với Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  - Được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh (trường hợp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc có hỗ trợ nhưng không đủ) bao gồm:

  + Chi phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người chuẩn bị nghỉ hưu.

  + Chi bảo đảm quân trang cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan, công nhân công an; thanh toán các khoản chi ra quân, xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành.

  + Các khoản chi cho công tác quốc phòng, an ninh, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ quân dân.

  - Được nhà nước cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.

  - Được nhà nước hỗ trợ 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 02 tháng lương thực hiện, trong trường hợp không đủ nguồn để trích lập hai quỹ đó.

  - Được nhà nước hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập; kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá.

  - Các chế độ, chính sách ưu đãi khác nếu DN thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thuộc các địa bàn chiến lược quan trọng.


  3. Lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển DN vừa và nhỏ

  Theo Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT, quỹ phát triển DN vừa và nhỏ ưu tiên cho vay với DN có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc một trong các ngành kinh tế được phân loại theo Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg gồm:

  - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

  - Công nghiệp chế biến, chế tạo.

  - Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

  Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 13/12/2015.


  4. 6 điều kiện được làm đại diện phần vốn góp Nhà nước tại DN

  Để được làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại các DN có trên 50% vốn điều lệ phải đáp ứng 6 điều kiện sau theo Nghị định 106/2015/NĐ-CP:

  - Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh dự kiến cử làm đại diện do cấp có thẩm quyền ban hành.

  - Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.

  - Trong độ tuổi cử làm đại diện. Cụ thể:

  + Người đại diện được cử làm đại diện phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết 01 nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quản lý.

  + Trường hợp người đại diện do nhu cầu công tác mà được chủ sở hữu cho thôi làm đại diện để cử làm đại diện tại tập đoàn, tổng công ty, công ty khác cùng chủ sở hữu thì tuổi cử làm đại diện không theo trên.

  + Trường hợp người đại diện sau 01 năm kể từ ngày bị chủ sở hữu đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kể từ ngày quyết định kỷ luật, miễn nhiệm có hiệu lực thi hành, nếu tiếp tục được xem xét cử làm người đại diện thì ngoài việc đáp ứng điều kiện về độ tuổi, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác của người đại diện.

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 06 tháng.

  - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ.

  - Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

  Nghị định 106/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.


  5. Quy định kiêm nhiệm với Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà nước

  Từ ngày 05/12/2015, việc kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Chủ tịch công ty, thành viên HĐTV được thực hiện theo quy định tại Nghị định 97/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

  Người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty:

  - Không là cán bộ, công chức, viên chức.

  Nếu cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác (với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (với viên chức).

  - Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình và các DN khác.

  - Không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành ở tổng công ty, công ty thành viên.

  Người được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên HĐTV:

  - Không là cán bộ, công chức, viên chức.

  Nếu cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác (với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (với viên chức).

  - Có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tập đoàn, tổng công ty, công ty mình.

  - Không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành ở tổng công ty, công ty thành viên.


  6. Từ ngày 01/12/2015, DNNN không được góp vốn đầu tư bất động sản

  Đó là nội dung quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

  Theo đó, doanh nghiệp nhà nước  (DNNN) được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng của DN để đầu tư ra ngoài, tuy nhiên phải đảm bảo:

  - Tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN.

  - Không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ DNNN có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản).

  - Không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Nếu DNNN đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thì phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.


  7. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

  Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014. Theo đó, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

  - Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I.

  - Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo Phụ lục II.

  - Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  - Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng)

  - DN công nghệ cao, DN khoa học công nghệ, tổ chức khoa học công nghệ.

  Nghị định 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/12/2015 và thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


  8. Hướng dẫn báo cáo tài chính 2015

  Khi báo cáo tài chính cuối năm 2015, DN cần phải lưu ý các quy định về chế độ báo cáo tài chính tại các văn bản sau:

  Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán của doanh nghiệp.

  >>> Tổng hợp những điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC

  Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  - Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

  Xem chi tiết hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính 2015 tại đây.


  9. Thời gian nộp tờ khai các loại thuế năm 2016 cho doanh nghiệp

  Nhằm giúp cho doanh nghiệp theo dõi được tình hình nộp tờ khai các loại thuế để thực hiện đúng thời hạn theo quy định pháp luật, tránh bị nộp phạt với những lỗi không đáng có.

  Dân Luật đã tổng hợp thời gian nộp tờ khai các loại thuế năm 2016 cho doanh nghiệp. Mời các bạn xem chi tiết tại đây.

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  7481 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn ThanhLongLS vì bài viết hữu ích
  admin (19/01/2016) khoathads (10/12/2015) pvoilthanhhoa (30/11/2015) vuquangmpi (25/11/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-