DanLuat
×

Thêm bình luận

Do khó khăn bởi Covid-19, Công ty có được quyền cắt giảm bớt lao động hay không?

(MinhPig)

  •  13735
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…