DanLuat 2015

DNTN có phải là tổ chức theo quy định tại Luật Xử lý VPHC không?

Chủ đề   RSS   
  • #515589 22/03/2019

    DNTN có phải là tổ chức theo quy định tại Luật Xử lý VPHC không?

    cho mình hỏi DNTN có phải là tổ chức theo quy định tại Luật Xử lý VPHC không ạ?

     
    2397 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận