Định nghĩa về giá đất phi nông nghiệp còn lại (chuyên dùng)????

Chủ đề   RSS   
  • #368696 22/01/2015

    Định nghĩa về giá đất phi nông nghiệp còn lại (chuyên dùng)????

    Theo quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/06/2012 của UBND thành phố Cần Thơ, tại điểm 1 điều 3 có quy định: "Tỷ lệ để tính đơn giá cho thuê mặt nước để khai thác cát là 1,5% giá đất phi nông nghiệp còn lại (chuyên dùng) do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại khu vực mặt nước".

    Tôi không rành về pháp luật lắm, luật sư cho tôi hỏi định nghĩa của cụm từ "đất phi nông nghiệp còn lại (chuyên dùng)" là gì?

    Cụ thể, tôi cần thuê mỏ cát 80 ha để khai thác cát, ở khu vực Bùng Binh Bến Bạ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thì chi phí thuê mặt nước để khai thác cát mỗi năm là bao nhiêu? Tôi đã áp dụng theo quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/06/2012 của UBND thành phố Cần Thơ và tra phụ lục V.3 - BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG (Kèm theo Quyết định số  32/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) nhưng vẫn không tính được, mong luật sư giải đáp?

    Xin chân thành cám ơn luật sư!

     
    3299 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận