Định mức tiết dạy cho GV THCS

Chủ đề   RSS   
 • #347824 01/10/2014

  thaian06

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/10/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Định mức tiết dạy cho GV THCS

  số tiết thực dạy  và kiêm nhiệm của tôi là 19 tiết/ tuần. Nếu tôi được bố trí bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc phụ đạo yếu kém thì có được tính tiền thừa tiết không

   
  7372 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #351402   21/10/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Theo quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông  thì định mức tiết dạy đối với giáo viên THCS là 19 tiết/tuần, trướng hợp bạn làm thêm giờ thì sẽ tính lương làm thêm theo Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

  Điều 4. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ

  1. Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ:
  a) Tiền lương dạy thêm giờ/năm học  =  Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;
  b) Tiền lương 01 giờ dạy thêm  =  Tiền lương 01 giờ dạy  x 150%;
   
  c) Tiền lương 01 giờ dạy:  
            - Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:
                                     Tổng tiền lương của 12 tháng      Số tuần dành cho giảng dạy        
    Tiền lương                         trong năm học                                       (dạy trẻ)
     01 giờ dạy        =       ────────────────     x      ──────────────
                                             Định mức giờ dạy/năm                          52 tuần 
  Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó;
  - Đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
                                      Tổng tiền lương của 12 tháng                 
    Tiền lương                         trong năm học                                          22,5 tuần 
     01 giờ dạy       =     ────────────────            x                 ─────
                                           Định mức giờ dạy/năm                                 52 tuần 

   

   
  Báo quản trị |