Định mức nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #466547 03/09/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 37 lần


  Định mức nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội

  Đây là điểm mới tại Dự thảo Thông tư của Bộ lao động thương binh xã hội về hướng dẫn Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, theo đó, định mức nhân viên tại mỗi cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm:
   
  - Giám đốc: Mỗi cơ sở trợ giúp xã hội có 01 Giám đốc.
   
  - Phó Giám đốc: Mỗi cơ sở trợ giúp xã hội có không quá 03 Phó Giám đốc.
   
  - Trưởng phòng, phó trưởng phòng:
   
  + Trưởng phòng: Mỗi phòng chuyên môn, chức năng có 01 Trưởng phòng.
   
  + Phó trưởng phòng: Mỗi phòng chuyên môn, chức năng có không quá 02 Phó trưởng phòng.
   
  - Nhân viên công tác xã hội
   
  + Đối với trẻ em: 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp từ 10 đến 20 đối tượng.
   
  + Đối với người khuyết tật: 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp từ 20 đến 30 đối tượng.
   
  + Đối với người cao tuổi: 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp từ 30 đến 40 đối tượng.
   
  + Đối với người mắc bệnh tâm thần: 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp từ 10 đến 20 đối tượng.
   
  + Đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp: 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp từ 05 đến 10 đối tượng
   
  + Đối tượng cần sự trợ giúp khác: 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp từ 30 đến 40 đối tượng.
   
  - Nhân viên tâm lý: 01 nhân viên tâm lý phụ trách tối đa 10 đối tượng.
   
  - Nhân viên tư vấn, tham vấn: 01 nhân viên tư vấn, tham vấn phụ trách tối đa 10 đối tượng.
   
  - Nhân viên chăm sóc trực tiếp đối tượng:
   
  + Nhân viên chăm sóc trẻ em: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách 01 trẻ em dưới 18 tháng tuổi, tối đa 6 trẻ em bình thường từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi hoặc tối đa 10 trẻ em bình thường từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; chăm sóc tối đa 04 trẻ em khuyết tật hoặc tâm thần hoặc nhiễm HIV/AIDS từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, chăm sóc tối đa 05 trẻ em khuyết tật hoặc tâm thần hoặc nhiễm HIV/AIDS từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi.
   
  + Nhân viên chăm sóc người khuyết tật: 01 nhân viên chăm sóc tối đa 10 người khuyết tật còn tự phục vụ được hoặc tối đa 04 người khuyết tật không tự phục vụ được.
   
  + Nhân viên chăm sóc người cao tuổi: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 10 người cao tuổi còn tự phục vụ được hoặc tối đa 4 người cao tuổi không tự phục vụ được.
   
  + Nhân viên chăm sóc người tâm thần: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 2 người tâm thần đặc biệt nặng, tối đa 04 người tâm thần nặng hoặc tối đa 10 người tâm thần đã phục hồi, ổn định.
   
  + Nhân viên chăm sóc người lang thang: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 12 người lang thang (định mức này sử dụng cho các đợt tiếp nhận người lang thang vào cơ sở chờ đánh giá, đưa về địa phương).
   
  - Nhân viên y tế: 01 nhân viên y tế phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho tối đa 50 đối tượng.
   
  - Nhân viên phụ trách dinh dưỡng: 01 nhân viên phục vụ tối đa 20 đối tượng.
   
  - Nhân viên phục hồi chức năng: 01 kỹ thuật viên hướng dẫn phục hồi chức năng cho tối đa 05 đối tượng.
   
  - Giáo viên dạy văn hóa, dạy nghề: 01 giáo viên phụ trách dạy văn hóa, dạy nghề cho tối đa 09 đối tượng.
   
  Bên cạnh đó, Dự thảo còn quy định về cơ cấu tổ chức cơ sở trợ giúp xã hội; quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội của cơ sở. Xem thêm nội dung Dự thảo tại đây

  be positive always

   
  2065 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn myduyen1312 vì bài viết hữu ích
  trang_u (07/02/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận