Định khỏan kế toán

Chủ đề   RSS   
  • #457866 17/06/2017

    Định khỏan kế toán

    Xin chào: bạn vui lòng huong dẫn định khoản kế toán công đoàn, khi cấp 67% kinh phí về cho CĐCS, mình cấp bù trừ số tiền 20% giảm chi QLHC và PT theo NQ9c của TLD : vd thay vì cấp 67% la 10.000 mình chỉ cấp 7.000 còn 3.000 là mình giữ lại ( thay vì cấp xuống cho CĐCS sau đó CĐCS phải nộp lên) vậy mình thực hiện bút toán như thế nào cho đúng. Cảm ơn bạn

     
    1110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận