định giá tài sán

Chủ đề   RSS   
 • #410402 20/12/2015

  định giá tài sán

  - Tôi là đơn vị trực thuộc tổng công ty ( TCT ), TCT đã cổ phần hóa nhà nước giữ trên 51% vốn

  - Đơn vị tôi là đơn vị trực thuộc TCT, hạch toán phụ thuộc

  - Đất đơn vị tôi đã được TCT giao trước khi cổ phần hóa, có sổ đỏ và đơn vị chúng tôi ký hợp đồng thuê đất với sở tài nguyên môi trường thành phố thời hạnh 40 năm

  - Nay TCT cổ phần hóa đơn vị  phụ thuộc

  - Xin hỏi luật sư khi định giá tài sán có được đánh giá tiền đất vào tài sản không

   
  2027 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #414072   21/01/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1137 lần


  Khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất được giao, trị giá tiền thuê đất xác định lại trong trường hợp doanh nghiệp đã trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê đất và giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp.
   
  Do vậy, nếu bên doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời hạn thuê thì xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm cả giá trị QSDĐ. Nếu thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì giá trị doanh nghiệp không bao gồm QSDĐ.
   
  Báo quản trị |