DanLuat 2015

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung của công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ cần tối thiểu mấy người ký

Chủ đề   RSS   
 • #429595 01/07/2016

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Điều lệ được sửa đổi, bổ sung của công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ cần tối thiểu mấy người ký

  Các luật gia cho em hỏi:
   
  Điều lệ được sửa đổi, bổ sung của công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ cần tối thiểu mấy người ký?
   
  Em đang tranh luận:
   
  - Một bên thì cho rằng cần có cả chữ ký của chủ sở hữu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
   
  - Một bên thì cho rằng cần có chữ ký của chủ sở hữu hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
   
  GIÚP EM VỚI!!!!
   
  2380 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #429601   02/07/2016

  Thay vì bạn lên đây hỏi, bạn đọc luật doanh nghiệp 2014 còn nhanh hơn đấy

  Điều 25. Điều lệ công ty

  3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
 • #429605   02/07/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  LSTranTrongQui viết:

  Thay vì bạn lên đây hỏi, bạn đọc luật doanh nghiệp 2014 còn nhanh hơn đấy

  Điều 25. Điều lệ công ty

  3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

   

  Trời ơi, em lạ gì điều khoản này Luật gia ơi. Nhưng nó viết không rõ ràng dẫn đến 02 cách hiểu. 

  Cách hiểu 1: Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật

  Cách hiểu 2: Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật

  (Ở đây là công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ nên loại người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu ra nhé; chỉ còn chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật)

  Dấu phẩy (,) ngăn cách ở đây là nguyên nhân của mọi vấn đề ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #429627   02/07/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4080)
  Số điểm: 31561
  Cảm ơn: 918
  Được cảm ơn 1897 lần


   

  Mickeycute viết:

   

  LSTranTrongQui viết:

  Thay vì bạn lên đây hỏi, bạn đọc luật doanh nghiệp 2014 còn nhanh hơn đấy

  Điều 25. Điều lệ công ty

  3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

   

  Trời ơi, em lạ gì điều khoản này Luật gia ơi. Nhưng nó viết không rõ ràng dẫn đến 02 cách hiểu. 

  Cách hiểu 1: Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật

  Cách hiểu 2: Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật

  (Ở đây là công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ nên loại người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu ra nhé; chỉ còn chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật)

  Dấu phẩy (,) ngăn cách ở đây là nguyên nhân của mọi vấn đề ạ

   

   

  Chẳng có gì là "không rõ ràng dẫn đến 02 cách hiểu" cả:

  - Chủ sở hửu là cá nhân hoặc là tổ chức (doanh nghiệp): không bao giờ tồn tại vừa có chủ sở hữu (cá nhân) , vừa có người đại điện theo pháp luật của chủ sở hữu (tổ chức).

  - Người đại diện theo pháp luật là sau chữ "hoặc" thì tất nhiêm ai cũng hiểu là không đồng thời rồi.

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 02/07/2016 09:15:47 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #429633   02/07/2016

  hungmaiusa viết:

   

  Mickeycute viết:

   

  LSTranTrongQui viết:

  Thay vì bạn lên đây hỏi, bạn đọc luật doanh nghiệp 2014 còn nhanh hơn đấy

  Điều 25. Điều lệ công ty

  3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

   

  Trời ơi, em lạ gì điều khoản này Luật gia ơi. Nhưng nó viết không rõ ràng dẫn đến 02 cách hiểu. 

  Cách hiểu 1: Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật

  Cách hiểu 2: Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật

  (Ở đây là công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ nên loại người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu ra nhé; chỉ còn chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật)

  Dấu phẩy (,) ngăn cách ở đây là nguyên nhân của mọi vấn đề ạ

   

   

  Chẳng có gì là "không rõ ràng dẫn đến 02 cách hiểu" cả:

  - Chủ sở hửu là cá nhân hoặc là tổ chức (doanh nghiệp): không bao giờ tồn tại vừa có chủ sở hữu (cá nhân) , vừa có người đại điện theo pháp luật của chủ sở hữu (tổ chức).

  - Người đại diện theo pháp luật là sau chữ "hoặc" thì tất nhiêm ai cũng hiểu là không đồng thời rồi.

  Đồng ý với ý kiến của hungmaiusa.

  Điều luật đã quy định rõ ràng, không thể nhầm lẫn được.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-