DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều lệ công ty khác với luật doanh nghiệp

Luật DN quy định:

1) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

2) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

3). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. 

Điều lệ  công ty quy định:

1) Cổ đông hoặc đại diện các cổ đông có số cổ phiếu có giá trị từ 1% Vốn điều lệ trở lên là đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông.

2) Quyết định dự án đầu tư, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.

3) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong chậm nhất 10 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Giấy mời họp phải gửi tới các cổ đông chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc. Giấy mời họp cổ đông phải kèm theo dự thảo chương trình nghị sự và địa điểm họp Đại hội.

Vậy Điều lệ công ty có vi phạm và trái với Luật hay không xin Luật sư giải đáp.

Trân trọng cám ơn!

  •  7778
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…