DanLuat 2015

Điều lệ công ty

Chủ đề   RSS   
 • #30949 06/02/2009

  speedbeeqs

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều lệ công ty

  Xin chào luật sư,

  Xin luật sư cho hỏi là cơ cấu của công ty 100% vốn nước ngoài có cần phải giống như doanh nghiệp VN hay không? Trong điều lệ của doanh nghiệp VN có ghi rất rõ, nhưng trong điều lệ của doanh nghiệp nước ngoài thì ko thấy đề cập đến.

  Nếu như doanh nghiệp NN muốn bầu ra một tổng giám đốc là người Việt Nam, riêng hội đồng quản trị và chủ tịch HDQT là những nhà đầu tư người nước ngoài thì có được hay không?
  Như vậy thì việc chịu trách nhiệm trước pháp luật có giống như một doanh nghiệp VN hay không ( HDQT, Chủ tịch HDQT, và tổng Giám Đốc đều chịu trách nhiệm trước pháp luật)?
  Và giám đốc người VN này có vai trò gì trong việc đăng ký xin giấy phép đầu tư hay không (đại diện nhà đầu tư chẳng hạn)?

  Xin cám ơn luật sư.
   
  9845 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #30950   06/02/2009

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1335)
  Số điểm: 9503
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 423 lần
  Lawyer

  Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư đều quy định những hình thức chung cho DNVN và DNNN, ví dụ như công ty TNHH, công ty hợp danh...

  DNNN có thể bầu 1 người VN làm TGĐ. Việc chịu trách nhiệm trước pháp luật của từng vị trí như bạn nêu trước tiên được quy định trong Điều lệ Công ty, sau đó được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

  Vị TGĐ người VN có vai trò ký các giấy tờ đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nếu là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  LS Nguyễn Bình An
  0989 008184

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
 • #31332   10/04/2009

  hainhat168
  hainhat168

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  điều lệ của công ty cổ phần

  Trong luật doanh nghiệp ,bộ điều lệ của công ty cổ phần (tư nhân năm thành viên sáng lập).như thế nào là gíam đốc chịu trách nhiệm ,như thế nào là tất cả các thành viên cùng chịu trách nhiệm.xin chân thành cám ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #15261   21/08/2009

  kimnguu1985
  kimnguu1985

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều lệ công ty

  Em đang làm dự thảo điều lệ công ty để thành lập công ty TNHH 1TV, em có tải trên mạng và sửa theo ý mình nhưng lên sở KHĐT thì họ nói thiếu phần "phương án xử lý lỗ" và "thủ tục thanh lý tài sản". Nhờ  tư vấn giúp.

   
  Báo quản trị |  
 • #15262   21/08/2009

  MAIHANHDUNG
  MAIHANHDUNG

  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:09/08/2009
  Tổng số bài viết (71)
  Số điểm: 273
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  điều lệ công ty

  Điều 22 luật doanh nghiệp quy định về nội dung điều lệ công ty như sau:
  1 tên,địa chỉ trụ sở chính,chi nhánh,văn phòng đại diện
  2 nghành,nghề kinh doanh
  3 vốn điều lệ;cách thức tăng và giảm vốn điều lệ
  4 họ tên ,địa chỉ ,quốc tịch và một số đặc điểm khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh,của chủ sở hữu công ty,thành viên đối với công ty thhh,của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
  5 phần vốn gốp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh;số cổ phần của cổ đông sáng lập,loại cổ phần,mệnh giá cổ phần và tổng cố cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần
  6 quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh;của cổ đông đối với công ty cổ phần
  7 cơ cấu tổ chức quản lý
  8 người đại diện theo pháp luật đối với công ty thhh và công ty cổ phần
  9  thể thức thông qua quyết định của công ty,nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
  10  căn cứ và phương pháp xác định thù lao,tiền lương và tiền thưởng cho người quản lý và thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
  11  những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lai phần vôn góp đối với công ty tnhh hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần
  12  nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh
  13  các trường hợp giải thể,trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty
  14  thể thức sửa đổi và bổ sung điều ệ công ty
  15  họ tên chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;của người đại diên pháp luật ,của chủ sở hữu công ty,của thành viên hoặc người đại điện theo ủy quyền của công ty tnhh,của người đại diên theo pháp luật,của cổ đông sáng lập ,người đại diên theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
  16  các nội dung khác do thành viên,cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật
  như vậy tại khoản 12 và khoản 13 điều 22 luật doanh nghiệp cố quy đinh về xử lý lỗ trong kinh doanh và thủ tục thanh lý tài sản nên trong bản dự thảo điều lệ của công ty bạn cuung phải có nội dung đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #31333   10/04/2009

  tuanlawyersonla
  tuanlawyersonla

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/03/2009
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn hỏi chung chung quá, tuy nhiên theo quy định của Luật doanh nghiệp cũng như pháp luật dân sự thì trong phần công việc và nhiệm vụ của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm đối với tất cả những vấn đề phát sinh ở đó. Tuy nhiên, cũng có 1 số trường hợp phải chịu trách nhiệm liên đới.
   
  Báo quản trị |  
 • #32244   31/10/2009

  Abof
  Abof

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Khi điều lệ quy định khác Luật doanh nghiệp nhưng Luật không yêu cầu thay đổi

  Công ty tôi có 3 thành viên
  Năm 2003, một thành viên chiếm 25% vốn góp muốn rút khỏi công ty nên đã rao bán số cổ phần cho tôi và 1 thành viên khác trong công ty theo tỷ lệ. Thành viên kia là chủ tịch HĐTV không mua số vốn góp trên, tôi đã quyết định mua làm 2 lần. 1 lần mua 20% số vốn góp và lần thứ 2 mua nốt 5% còn lại.
  Hiện nay, chúng tôi không làm được thủ tục chuyển nhượng vì sở KH&DT yêu cầu phải có biên bản họp HDTV và chữ ký của chủ tịch HDTV nhưng hiện tại chủ tịch HDTV từ chối họp và xác nhận vào biên bản để chúng tôi có thể chuyển nhượng hoàn tất ( Tôi đã giao tiền đầy đủ vào năm 2003)

  Hiện nay chúng tôi muốn họp để bãi nhiệm chức chủ tịch HDTV nhưng tổng số vốn góp của 2 người chúng tôi chưa đủ 65%, của Chủ tịch HDQT là trên 35%.
  Trong điều lệ công ty có quy định tỷ lệ biểu quyết thông qua của HDTV là 51% nhưng trong Luật doanh nghiệp lại quy định tỷ lệ này là 65%.
  Doanh nghiệp tôi thành lập vào đầu những năm 90, đã thay đổi điều lệ 01 lần. Nhưng trong Luật doanh nghiệp năm 2005 không quy định là PHẢI THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ sau khi luật được ban hành. Vì thế chúng tôi vẫn chưa thay đổi.

  Vậy Luật sư có thể 4vcho tôi biết trong trường hợp này thì các cuộc họp để đi đến thống nhất giữa các thành viên trong HDTV phải biểu quyết tối thiểu là bao nhiêu? Trên 50% hay trên 65%?

  Xin trân trọng cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #14941   21/03/2009

  mylove171289
  mylove171289

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  điều lệ công ty hợp danh

                                Kính  chúc đại gia đình; lawsoft.thuvienphapluat.com
  Mạnh Khỏe - Thành Công

  Em có việc Nhờ mọi người đây; Giúp E với !

  1.  Cho em biết những chú ý khi viết điều lệ của công ty hợp danh ?
  2.  Cho em những ví dụ về những thiếu sót và sai khi lập điều lệ công ty hợp danh ?

   
  Báo quản trị |  
 • #14942   21/03/2009

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 150
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Điều lệ công ty hợp danh.

  Công ty Hợp danh là DN chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên góp vốn, do vậy, theo tôi, khi xây dựng bạn cần chú ý một số điểm sau trong nội dung điều lệ cũng như trách nhiệm pháp lý của loại hình DN này:

  Theo điều 22 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, nội dung điều lệ công ty bao gồm :

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2. Ngành, nghề kinh doanh.

  3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.

  4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh.

  5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên.

  6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên.

  7. Cơ cấu tổ chức quản lý.

  8. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

  9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý.

  10. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

  11. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

  12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  13. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh.

  14. Các nội dung khác do các thành viên thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.   
  Báo quản trị |  
 • #32245   30/09/2009

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11120
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 711 lần
  Lawyer

  Khoãn 2 điều 52 Luật doanh nghiệp qui định :

  " Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định"

  Nếu điều lệ công ty qui định tỷ lệ số phiếu biểu quyêt thông qua của hội đồng thành viên nhỏ hơn luật thì áp dụng theo luật, nếu điều lệ công ty qui định tỷ lệ lớn hơn luật thì áp dụng theo điều lệ. Trường hợp của công ty bạn phải áp dụng theo luật
  Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp phải được đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
   
  Báo quản trị |  
 • #32246   07/10/2009

  Hoang_nhung81
  Hoang_nhung81

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi là LS Hoàng Hồng Nhung – VPLS Bùi Hoàng Gia - Đoàn LS tỉnh Quảng Ninh.

  Xin được tham gia ý kiến về chủ đề trên với mọi người.

   

  Về vấn đề quản trị Công ty của bạn sẽ thực hiện theo tỷ lệ biểu quyết trên 50% hay trên 65% đã được LS Nguyen Dinh Hung trả lời đầy đủ.

  Tôi rất tán thành quan điểm của LS Hung.

  Kể từ thời điểm Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, nếu Điều lệ của Công ty bạn có những quy định trái với quy định Luật doanh nghiệp 2005 thì sẽ áp dụng quy định của Luật.


  Song tôi cũng xin lưu ý bạn thêm một điểm là:

  Hai thành viên Công ty bạn đang sở hữu dưới 65% không có nghĩa rằng Hội đồng thành viên Công ty không thông qua được các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên bởi vì tỷ lệ phần trăm luật định (tối thiểu là 65%) được tính trên tổng số vốn góp của các thành viên Công ty tham dự phiên họp chứ không phải tính trên tổng vốn điều lệ.


  Vì vậy, nếu Chủ tịch HĐTV từ chối họp mặc dù đã được mời họp theo đúng quy định, thì Hội đồng thành viên Công ty vẫn có thể tiến hành họp bình thường và trong trường hợp hai thành viên còn lại cùng nhất trí thông qua các vấn đề thảo luận thì tỷ lệ phần trăm biểu quyết được xác định là 100% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp, chứ không phải dưới 65% như bạn nghĩ.

   
  Báo quản trị |  
 • #32375   18/11/2009

  thanhlbt
  thanhlbt

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2009
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Dự thảo điều lệ và điều lệ công ty

  Luật sư cho tôi hỏi, dự thảo điều lệ công ty có khác điều lệ công ty không?, khi công ty đã có dự thảo điều lệ rồi thì đã có giá trị pháp lý hay chưa.
  Trân trọng cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #32376   27/10/2009

  LS_ThaiHung
  LS_ThaiHung
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2008
  Tổng số bài viết (3871)
  Số điểm: 22037
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 992 lần
  Lawyer

  Dự thảo điều lệ và điều lệ công ty

  dự thảo là từ hán việc bao gồm từ DỰ có nghĩa dự kiến, Thảo = thảo luận trao đổi, như vậy sẽ chưa có giá trị

  LS Nguyễn Đình Thái Hùng

  Email: luatsuthaihung@gmail.com

  Website: http://Vplsthaihung.com

  Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

  Điện thoại 0903.017977

   
  Báo quản trị |  
 • #32377   18/11/2009

  tienbeo123
  tienbeo123

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Gọi là dự thảo vì khi chưa chắc chắn là công ty có được cấp giấy phép ĐKKD hay không thì phải gọi là "Dự thảo điều lệ công ty". Sau khi đã có giấy phép ĐKKD rồi thì công ty dùng chính bản dự thảo đó và sửa thành điều lệ thôi. Thực ra dự thảo điều lệ có bản chất như thỏa thuận nội bộ và đã được thống nhất của tất cả các sáng lập viên (bằng việc các sáng lập viên cùng nhau ký kết vào bản dự thảo đó khi nộp hồ sơ lên sở KH - ĐT) nên có ý nghĩa ràng buộc đối với các sáng lập viên đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #46066   26/02/2010

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 50
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6475
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 35 lần


  Việc bầu chức danh quản lý, điều hành Cty CP thực hiện theo Luật DN năm 2005 và Điều lệ Cty. LDN 2005 không cấm Chủ tịch HĐQT kiêm phó giám đốc, PGĐ kiêm kế tóan trưởng...
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-