Điều lệ Công đoàn mới: thêm quyền lợi cho đoàn viên

Chủ đề   RSS   
 • #455580 01/06/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1670 lần


  Điều lệ Công đoàn mới: thêm quyền lợi cho đoàn viên

  Theo Dự thảo Điều lệ Công đoàn khóa XII sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn khóa XI thì ngoài các quyền và lợi ích đã được quy định trước đây, bổ sung thêm các quyền lợi sau:

  - Được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam. 

  - Được chia sẻ khi có hiếu, hỷ, rủi ro, hoạn nạn.

  - Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn. Việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn.

  Ngoài ra, Dự thảo này cũng thay đổi thủ tục gia nhập công đoàn, cụ thể như sau:

  - Gia nhập công đoàn phải là người lao động

  - Kể từ ngày người lao động nhận được quyết định kết nạp hoặc công nhận đoàn viên công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên (nơi đoàn viên làm việc chưa có tổ chức công đoàn cơ sở) có trách nhiệm giới thiệu, phân công nơi sinh hoạt cho đoàn viên mới kết nạp.

  Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức công đoàn, khi có nguyện vọng tiếp tục tham gia tổ chức công đoàn, do ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

  Các đối tượng không được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn cụ thể.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Điều lệ Công đoàn khóa XII tại file đính kèm.

   
  5424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận