ĐIỀU KIỆN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Chủ đề   RSS   
 • #337324 06/08/2014

  KemFlan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/06/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ĐIỀU KIỆN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

  Ngày 31/03/2014, Chính phủ ban hành Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Theo đó, các doanh nghiệp này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  -          Mục đích vay: Thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay của bên vay hay doanh nghiệp mà bên vay góp vốn nhưng khoản vay không được vượt quá tỉ lệ vốn góp; cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của bên vay mà không làm tăng chi phí vay.

  -          Thỏa thuận vay nước ngoài: Được thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  -          Đồng tiền vay: Ngoại tệ. Nội tệ chỉ được thực hiện trong trường hợp bên vay là tổ chức tài chính vi mô; bên vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam từ hoạt động trực tiếp ra nước ngoài của bên cho vay; trường hợp khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

  -          Các giao dịch bảo đảm cho khoản vay nước ngoài: Không trái với quy định pháp luật có liên quan.

  -          Chi phí vay nước ngoài: thỏa thuận giữa hai bên, nhưng trong trường hợp cần thiết Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ quy định mức trần.

  -          Đối với bên vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

  +        Vay ngắn hạn: Phải tuân thủ quy định của NHNN về tỷ lệ đảm bảo, nếu không tuân thủ phải được Thống đốc NHNNVN chấp thuận. Chỉ được vay ngắn hạn để bổ sung cho nguồn vốn tín dụng ngắn hạn.

  +        Vay trung, dài hạn: Phải tuân thủ quy định của NHNN về tỷ lệ đảm bảo, nếu không tuân thủ phải được Thống đốc NHNNVN chấp thuận. Khoản vay này đủ điều kiện được tính vào vốn cấp hai của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài, đáp ứng tỷ lệ đảm bảo an toàn.

  -          Đối với bên vay không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

  +        Vay ngắn hạn: Không được vay cho mục đích sử dụng vốn trung và dài hạn, nếu bên vay là doanh nghiệp nhà nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  +        Vay trung, dài hạn:  Không được vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư, không được vượt quá tổng nhu cầu vốn đối với phương án sản xuất, kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp nhà nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Thông tư 12/2014/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2014 và bãi bỏ Chương II Thông tư 09/2004/TT-NHNN hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

   

   
  4180 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận