DanLuat 2015

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #207732 17/08/2012

  hoalekt

  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 92
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Điều kiện và thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

  Xin chào luật sư!

  Cho em hỏi về điều kiện và thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên với ạ?

   
  20387 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoalekt vì bài viết hữu ích
  nguyet887 (31/08/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #208140   19/08/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13539)
  Số điểm: 93336
  Cảm ơn: 3057
  Được cảm ơn 4692 lần
  SMod

  Bạn tham khảo ở trang web này thử xem

   
  Báo quản trị |  
 • #208155   19/08/2012

  legalservice
  legalservice
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2012
  Tổng số bài viết (132)
  Số điểm: 824
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 26 lần


  Bạn tham khảo thông tin trước khi làm thủ tục thành lập:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

  Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

   Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có:
  1.1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
  1.2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền.
  1.3. Danh sách thành viên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:
  1.3.1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân, Các giấy tờ chứng thực cá nhân có thể gồm các giấy tờ sau:
  1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.
  2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
  a) Hộ chiếu Việt Nam;
  b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:
  - Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
  - Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
  - Giấy xác nhận đăng ký công dân;
  - Giấy xác nhận gốc Việt Nam;
  - Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;
  - Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;
  - Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
  3. Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
  4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
  1.3.2 Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệmột trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền (xem các giấy tờ cá nhân tại mục trên) và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.
  1.4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  1.5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp (là những người quản lý doanh nghiệp) nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
  1.6. Giấy giới thiệu (hoặc giấy uỷ quyền) của người nộp hồ sơ.

  2. Thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
  - Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật doanh nghiệp.
  - Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  3. Ký nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  Khi nhận được thông báo về việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp có mặt tại phòng đăng ký kinh doanh, ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  4. Đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp
  - Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế thì thời điểm nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành kê khai tờ khai đăng ký mã số thuế. Thời điểm nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời với việc nhận mã số thuế (Số đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp);
  - Trong trường hợp khác, việc đăng ký mã số thuế được tiến hành sau khi doanh nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, cần kê khai các thông tin tại tờ khai đăng ký thuế, người đại diện theo pháp luật của công ty ký tờ khai, nộp tại bộ phận tiếp nhận tờ khai của Cơ quan thuế, tiếp nhận phiếu hẹn.
  Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có mặt để nhận giấy chứng nhận đăng ký thuế (tuỳ từng địa phương, doanh nghiệp có thể cử người đại diện thay mặt lên nhận)

  5. Đăng ký khắc dấu
  - Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc dấu tại đơn vị có chức năng khắc dấu, nhận phiếu hẹn trả dấu;
  - Đến thời điểm trả dấu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có mặt tại cơ quan công an trả dấu để thực hiện thủ tục nhận dấu.

  6.Thực hiện các thủ tục trước khi hoạt động
  Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, GIấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Dấu công ty, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục:
  6.1 Đăng bố cáo hoạt động:Theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, công ty phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp
  6.2 Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính: Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  6.3 Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Bầu các chức danh, các vị trí quản lý công ty
  Ngoài ra, các thủ tục khác, xin tham khảo các quy định của pháp luật Doanh nghiệp, pháp luật kế toán…để biết thêm thông tin chi tiết.

  (để được tư vấn cụ thể bạn liên hệ trực tiếp, thông tin hiển thị phần chữ ký. xin chân thành cảm ơn)

   

  TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH - http://luathoabinh.com

  Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội - 0936 171 023

  Email: luathoabinh.com@gmail.com

  Website: luathoabinh.com

   
  Báo quản trị |  
 • #210555   31/08/2012

  nguyet887
  nguyet887

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục thành lập công ty TNHH 2  thành viên 

  Khi hoạt động kinh doanh của bạn ngày càng lớn mạnh, bạn đã có đầy đủ các yếu tố về vốn, kinh nghiệm, khách hàng… thì việc thành lập một công ty cho riêng mình là một nhu cầu tất yếu. Việc  thành lập công ty sẽ giúp bạn có được tư cách pháp nhân, tạo được sự uy tín với đối tác và hoạt động kinh doanh của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn.
  Với đội ngũ chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, đã từng làm việc lâu năm tại các văn phòng luật sư, các công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. Viclaw xin cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.
  Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên của Viclaw:
  2.    Tư vấn miễn phí trước khi thành lập.
  Viclaw tư vấn, giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên và thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Tư vấn những giải pháp tốt nhất cho khách hàng phù hợp với yêu cầu và điều kiện của mỗi khách hàng cụ thể các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên và thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên như:
  -    Về tên doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp quý khách hàng dự định lựa chọn: Thành lập  công ty cổ phầnthành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, doanh nghiệp tư nhân…và ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình;
  -    Về trụ sở công ty;
  -    Về mức vốn điều lệ đăng ký phù hợp;
  -    Về điều kiện của thành viên sáng lập và người đại diện theo pháp luật;
  -    Về ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của quý khách hàng;
  -    Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên và thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

  2.    Thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

  Viclaw sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên theo ủy quyền của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  -    Đại diện Quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên;
  -    Đại diện Quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục xin cấp dấu và đăng ký mẫu dấu;
  -    Cung cấp mẫu tờ khai và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nộp thuế, mua hóa đơn hoặc tự in hóa đơn.
  3.    Kết quả công việc.
  Sau khi hoàn tất công việc, Quý khách hàng sẽ nhận được:
  -    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + mã số thuế;
  -    Dấu pháp nhân + Dấu mã số thuế + Dấu chức danh và đăng ký mẫu dấu;
  -    Viclaw sẽ thực hiện việc đăng báo cho Quý khách hàng theo quy định của pháp luật;
  -    Hồ sơ nội bộ của công ty mới thành lập; Các hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm các chức danh (nếu khách hàng có nhu cầu);
  4.    Tư vấn sau khi thành lập doanh nghiệp.
  Viclaw tư vấn cho quý khách hàng những công việc sẽ phải làm đối với một công ty mới ra đời;
  -    Hỗ trợ trong việc đặt in hóa đơn
  -    Hỗ trợ tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi thành lập qua điện thoại, fax, email…
  -    Cung cấp văn bản miễn phí qua Email theo yêu cầu của Quý khách hàng;
  -    Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu (nếu có);
  -    Tư vấn miễn phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (nếu có) ;
  -    Hỗ trợ trong việc thiết kế website, đặt mua tên miền và gói hosting…;
  -    Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;
  5.    Tài liệu quý khách hàng cần cung cấp.
  -    Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn) bản photo có chứng thực của các thành viên sáng lập;
  -    Bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh đối với chủ sở hữu là tổ chức;
  -    Chứng chỉ đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;
  -    Cung cấp thông tin về chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở Quý khách dự định sử dụng làm địa chỉ trụ sở của công ty .
  -   Các giấy tờ tài liệu khác theo quy định của pháp luật tùy thuộc vào loại hình và ngành nghề kinh doanh của quý khách hàng (theo yêu cầu từ phía luật sư tư vấn của chúng tôi).

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 31/08/2012 10:06:18 CH Bạn vui lòng để phần thông tin công ty trong phần chữ ký

  --------------------------------------------------------------------------

  CÔNG TY TNHH VICLAW

  http://www.viclaw.vn/

  P.838 Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

  ĐT: 04 8582 1995 - Fax: 04 3564 3167

  Hotline: 0907.388.007 – 0975.333.898

   
  Báo quản trị |  
 • #416497   24/02/2016

  giaphattran
  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 900
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 13 lần


  Chào bạn ! Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  - Để thành lập công ty TNHH 2 thành viên bạn cần điều kiện cơ bản:

  Công ty bạn cần có ít nhất 2 thành viên góp vốn, tối đa không quá 50 thành viên góp vốn.

  - Về thủ tục thành lập thì cần:

  1. Giấy phép đề nghị thành lập công ty gửi cơ quan quản lý

  2. Dự thảo về điều lệ hoạt động của công ty

  3. Danh sách thành viên tham gia thành lập công ty

  4. Các loại giấy tờ có liên quan chi tiết bạn có thể tham khảo Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

  Chúc bạn thành công !

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-