Điều kiện và thủ tục đổi thẻ BHYT từ CH4 sang thẻ BHYT Cựu chiến binh

Chủ đề   RSS   
 • #464518 15/08/2017

  Điều kiện và thủ tục đổi thẻ BHYT từ CH4 sang thẻ BHYT Cựu chiến binh

  Tôi có 5 năm 10 tháng công tác trong ngành cơ yếu quân đội (11/1977 đến 8/1983). Trong đó có 4 năm 8 tháng trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Căm-pu-chia. Đến nay (8/2017) tôi đang giảng dạy ở cấp THPT, đã có 40 năm công tác liên tục. Đến 01/3/2018 sẽ được về hưu theo chế độ đủ tuổi. Lâu nay tôi phải mua BHYT theo cơ quan đang công tác và chỉ được hưởng 80%. Nay tôi được biết theo Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT quy định, “trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”. 

  Vậy để được đổi thẻ BHYT thuộc diện CCB tôi phải làm thế nào? Thủ tục tiến hành ở đâu?  Giấy tờ liên quan tôi hiện còn: Lý lịch quân nhân (bản gốc), Bản sao Quyết định chuyển ngành, Giấy giới thiệu lương chuyển ngành, Giấy giới thiệu của đơn vị đang công tác ở CPC gửi Trường Đại học, ... và Thẻ BHYT hiện tại có Ký hiệu là CH 4 ... Thời hạn sử dung đến 31/12/2018.
  Tôi xin cảm ơn.
   
  2507 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levanloi77 vì bài viết hữu ích
  trang_u (17/08/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #464879   17/08/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1673 lần


  Chào bạn , theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

  Điều 25. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

  1. Thành phần hồ sơ

  1.1. Người tham gia

  a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

  b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

  c) Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

  1.2. UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Cơ quan BHXH: Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Phụ lục 03: Giấy tờ chứng minh

   

  2. Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Nghị định số 157/2016/NĐ-CPThông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH (không được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo đối tượng cựu chiến binh)

  2.1.

  Cựu chiến binh giai đoạn trước 30/4/1975

  a) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành.

  b) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;

  c) Quyết định được hưởng trợ cấp theo QĐ 188/2007/QĐ-TTg;

  d) Quyết định hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  đ) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;

  đ) Quyết định được hưởng trợ cấp theo QĐ số 38/2010/QĐ-TTg.

  e) Quyết định được hưởng trợ cấp thanh niên xung phong theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

  g) Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính;

  h) Lý lịch cán bộ Đảng viên có ghi là thanh niên xung phong theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.

  i) Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC;

  k) Giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC;

  l) Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến theo quy định tại Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

   

  2.2.

  Cựu chiến binh giai đoạn từ 30/4/1975 đến trước thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  a) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời gian, địa điểm nơi đóng quân theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg hoặc Quyết định hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

  b) Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính;

  c) Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC;

  d) Giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC;

  đ) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

  e) Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến theo quy định tại Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

   

  2.3

  Cựu chiến binh không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT mà tham gia BHYT theo đối tượng khác có mức hưởng BHYT thấp hơn mức hưởng BHYT của đối tượng cựu chiến binh thì đối tượng đó được đổi quyền lợi theo nhóm đối tượng cựu chiến binh.

  a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

  b) Giấy tờ chứng minh (theo điểm 2.1, 2.2 nêu trên)

  c) Riêng các đối tượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu, cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ, dữ liệu đang quản lý để đổi thẻ theo quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh.

   

  2.4.

  Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành.

  Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành.

   

   

   
  Báo quản trị |