Điều kiện trở thành dịch vụ xuất khẩu

Chủ đề   RSS   
 • #448977 07/03/2017

  Điều kiện trở thành dịch vụ xuất khẩu

  Kính gửi Luật sư

  Công ty tôi có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán đối soát với 1 công ty ở nước ngoài. Cụ thể như sau: Công ty A ở nước X có quan hệ  với công ty B ở nước Y, tuy nhiên không trực tiếp thanh toán cho nhau mà thông qua công ty tôi tại Việt Nam đứng ra đối trừ và thanh toán, công ty tôi sẽ hưởng doanh thu % trên số tiền thanh toán giữa 2 bên, vậy cho tôi hỏi phần doanh thu bên công ty tôi hưởng có được coi là doanh thu dịch vụ xuất khẩu không. (có đầy đủ hợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng)

  Cảm ơn luật sư!

   
  3051 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận