Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #489183 10/04/2018

  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (391)
  Số điểm: 12464
  Cảm ơn: 64
  Được cảm ơn 583 lần
  SMod

  Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hành chính

        Chính phủ vừa ban hành 2 Dự thảo quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lậptổ chức hành chính nhằm hoàn thiện các tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hành chính theo từng ngành, lĩnh vực. Cụ thể như sau:

        * Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

       1. Điều kiện thành lập:

       Kế thừa quy định hiện hành tại Nghị định 55/2012/NĐ-CP về xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trụ sở làm việc hoặc đề án xây dựng trụ sở đã được phê duyệt, đảm bảo trang thiết bi, nguồn kinh phí và nhân sự để hoạt động.

       Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung thêm quy định, khi chưa đảm bảo về tài chính thì không làm tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và không làm tăng số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định; tự đảm bảo toàn bộ về tài chính;

        2. Điều kiện tổ chức lại

       Thực hiện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của đon vị sự nghiệp công lập; phù hợp với mang lưới quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Dự thảo bổ sung thêm quy định không làm tăng số lượng khi chưa đáp ứng về tài chính và số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm thực hiện tinh giảm biên chế theo đúng quy định.

         3. Điều kiện giải thể

        Khi không còn chức năng, nhiệm vụ; ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập; theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập  được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

        So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm quy định với đối tượng là các đơn vị sự nghiệp có trụ sở nước ngoài thì ngoài việc đáp ứng với các điều kiện quy định cụ thể cho từng trường hợp về thành lập, tổ chức hay giải thể thì phải đáp ứng điều kiện về phù hợp với chính sách nhà nước và có thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và chính phủ nước sở tại về việc thành lập và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

        Dự thảo sửa đổi, bổ sung về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu,….

        * Đối với tổ chức hành chính

         Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung về điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính được cụ thể hơn và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật so với quy định hiện hành tại Nghị định 83/2006/NĐ-CP.

         1. Điều kiện thành lập

        Tổ chức lại khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở pháp lý, tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật; có phạm vi đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn không chồng chéo với tổ chức hành chính khác; quy mô và loại hình tổ chức hành chính cần thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước

          2. Tổ chức lại

        - Khi có sự điều chỉnh về chức năng,  nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo quy định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền

        - Việc tổ chức lại phải đáp ứng các tiêu chí về điều kiện thành lập

       3. Tổ chức hành hành chính giải thể khi không còn chức năng, nhiệm vụ, phạm vi đối tượng quản lý nhà nước

        Dự thảo còn sửa đổi, bổ sung những quy định về hồ sơ thành lập, trình tự gửi tiếp nhận,…

  >>> Xem toàn văn dự thảo tại file đính kèm

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  3204 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  ducsy381 (19/04/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận