Điều kiện mua hóa chất để sử dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #560297 11/10/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Điều kiện mua hóa chất để sử dụng?

  Tôi muốn mua nhiều loại hóa chất để sử dụng thì phải đáp ứng điều kiện gì? Văn bản nào quy định?

   
  216 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560309   11/10/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


   Khi mua, sử dụng hóa chất chị phải tuân thủ các quy định tại Luật Hóa chất 2007 và các văn bản hướng dẫn Luật này, cụ thể:

  Căn cứ Điều 17 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất quy định:

  "Điều 17. Kiểm soát hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

  ...

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh chỉ được bán cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo các điều kiện sau đây:

  a) Tổ chức, cá nhân mua hóa chất để kinh doanh phải đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 15 của Nghị định này;

  b) Tổ chức, cá nhân mua hóa chất để sử dụng phải đảm bảo đủ các yêu cầu quy định tại Chương V của Luật hóa chất."
  Như vậy, về nguyên tắc đơn vị của mình phải tuân theo quy định tại Chương V của Luật hóa chất anh nhé.

   
  Báo quản trị |