Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc ở hai công ty

Chủ đề   RSS   
 • #551000 01/07/2020

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc ở hai công ty

  Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014  quy định như sau:

  “Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  b) Lao động nữ sinh con;

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

  Đồng thời, căn cứ tại Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

  Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

  Như vậy, để được hưởng tiền thai sản khi sinh con bạn cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   
  583 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #551019   01/07/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14810)
  Số điểm: 102542
  Cảm ơn: 3413
  Được cảm ơn 5270 lần
  SMod

  tiêu đề ghi là "nghỉ việc ở hai công ty", nghĩa là sao nhỉ ?

   
  Báo quản trị |  
 • #552454   22/07/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1205)
  Số điểm: 7870
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Mình cũng thắc mắc nghỉ việc ở 2 công ty là thế nào? Tức là trong vòng 12 tháng trước khi sinh có nghỉ việc 02 lần tại 2 công ty? Và hiện tại đã nghỉ việc ở công ty thứ 2 rồi?
   
  Về chế độ thai sản khi nghỉ việc thì xem thêm tại khoản 4 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:
   
  "Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
   
  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  ...
   
  b) Lao động nữ sinh con;
   
   
  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
   
  ...
   
  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."
   
  Báo quản trị |