Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập Trung tâm tin học theo quy định hiện hành

Chủ đề   RSS   
 • #495675 30/06/2018

  tieukhanh95
  Top 100
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 99 lần


  Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập Trung tâm tin học theo quy định hiện hành

  Câu hỏi: Chào anh/chị, tôi tên Minh Thuỳ. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì điều kiện, thủ tục, hồ sơ thành lập Trung tâm tin học được quy định cụ thể ra sao?

  Trả lời: 

  Trung tâm tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư thành lập Trung tâm tin học phải đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ, thủ tục về thành lập Trung tâm tin học theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

  1. Điều kiện thành lập Trung tâm tin học (Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

  - Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  - Đề án thành lập trung tâm tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

  Ngoài ra, việc đặt tên của Trung tâm tin học phải thực hiện theo quy định như sau: (Điều 5 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

  Trung tâm tin học + tên riêng;

  Trường hợp thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ - tin học thì đặt tên theo cấu trúc sau:

  Trung tâm ngoại ngữ - tin học + tên riêng

  2. Thẩm quyền thành lập Trung tâm tin học (Khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các Trung tâm tin học trực thuộc; các Trung tâm tin học thuộc trường trung cấp; các Trung tâm tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

  - Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các Trung tâm tin học trực thuộc;

  - Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các Trung tâm tin học trực thuộc.

  3. Hồ sơ Xin phép thành lập Trung tâm tin học (Khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

  - Tờ trình đề nghị thành lập Trung tâm tin học;

  - Đề án thành lập Trung tâm tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

  - Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của Trung tâm tin học.

  4. Thủ tục xin, cấp phép thành lập Trung tâm tin học (Khoản 3 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

  - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đến người có thẩm quyền thành lập Trung tâm tin học;

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập Trung tâm tin học quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

   
  2012 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496648   12/07/2018

  Giaphat.lawF
  Giaphat.lawF
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2016
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 1654
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 55 lần


   Điều kiện thành lập trung tâm tin học

  Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên quý khách cần phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới có thể được phép thành lập trung tâm tin học. Quý khách có thể tham khảo về điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm tin học và hồ sơ thành lập trung tâm tin học sau đây:

  Thứ nhất về thẩm quyền cấp phép căn cứ theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 03/2011/BGDĐT

  – Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này và các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;

  – Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

  * Điều kiện thành lập trung tâm tin học:

  - Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

  - Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.

  -  Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

  - Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

   - Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

  - Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

  * Hồ sơ thành lập trung tâm tin học bao gồm:

  -  Tờ trình xin thành lập trung tâm;

  - Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

  + Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

  + Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

  + Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

  + Cơ sở vật chất của trung tâm;

  + Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

  + Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

  - Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

  * Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

  Sở Giáo dục và Đào tạo nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

  *  Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm tin học

  Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm tin học ra quyết định thành lập.

  Quý khách hàng có nhu cầu thành lập trung tâm tin học hoặc có câu về các lĩnh vực pháp luật có liên quan vui lòng liên hệ hotline 0981214789 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất !

   
  Báo quản trị |