Điều kiện để được trở thành Điều tra viên

Chủ đề   RSS   
 • #545628 08/05/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 734 lần


  Điều kiện để được trở thành Điều tra viên

  Điều kiện để được trở thành Điều tra viên

  Quy định tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 thì điều tra viên là người được bổ nhiệm để làm nhiệm vụ điều tra hình sự gồm 3 ngạch:

  - Điều tra viên sơ cấp;

  - Điều tra viên trung cấp;

  - Điều tra viên cao cấp.

  Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm cụ thể như sau:

  * Về tiêu chuẩn chung:

  - Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  - Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

  - Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật này.

  - Đã được đào tạo về nghiệp vụ Điều tra.

  - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  * Tiêu chuẩn cụ thể để được bổ nhiệm:

  Điều tra viên sơ cấp

  Điều tra viên trung cấp

  Điều tra viên cao cấp

  Người có đủ tiêu chuẩn chung nêu trên, là sĩ quan Công an nhân dân tại ngũ, sĩ quan Quân đội nhân dân tại ngũ, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân và có đủ các Điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên sơ cấp:

  1. Có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên;

  2. Có năng lực Điều tra các vụ án thuộc loại tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng;

  3. Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên sơ cấp.

   

  1. Người có đủ tiêu chuẩn chung nêu trên và có đủ các Điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp:

  a) Đã là Điều tra viên sơ cấp ít nhất là 05 năm;

  b) Có năng lực Điều tra các vụ án thuộc loại tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

  c) Có khả năng hướng dẫn các hoạt động Điều tra của Điều tra viên sơ cấp;

  d) Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên trung cấp.

  2. Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Cơ quan Điều tra, người có đủ tiêu chuẩn chung, các điểm b, c và d Khoản 1 Điều này, đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 09 năm trở lên thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp.

   

  1 Người có đủ tiêu chuẩn chung nêu trên và có đủ các Điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp:

  a) Đã là Điều tra viên trung cấp ít nhất 05 năm;

  b) Có năng lực Điều tra các vụ án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

  c) Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm;

  d) Có khả năng hướng dẫn các hoạt động Điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

  đ) Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

  2. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Cơ quan Điều tra, người có đủ tiêu chuẩn chung, các điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều này, đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 14 năm trở lên thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp.

   

   

   
  3593 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (15/07/2020) admin (09/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận