Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền?

Chủ đề   RSS   
 • #523029 10/07/2019

  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 106 lần


  Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền?

  Tại Điều 18 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

  “1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

  a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận là lương y;

  c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

  4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

  Trong đó, điều kiện để có văn bản xác nhận quá trình thực hành được quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 như sau:

  Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành

  1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

  a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;

  b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

  ....            

  2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

  Về nội dung thực hành cần phải hoàn thành để được cấp chứng chỉ hành nghề thì xem thêm trong Quyết định 2073/QĐ-BYT năm 2018 về nội dung thực hành đối với bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền, y sĩ chuyên ngành y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

   
  5595 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #535160   16/12/2019

  1/- Đối với các trường hợp tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền (YHCT) sau ngày 01/01/2012, các đối tượng này dù có chứng chỉ chuyên khoa khác cũng không được cấp phạm vi hoạt động theo chuyên khoa đó mà phải ghi theo phạm vi đã được quy định: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.
   

  2/- Đối với các trường hợp tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền (YHCT) trước ngày 01/01/2012 nếu đã có thời gian thực hành ít nhất 05 năm, trong đó có 03 năm thực hành khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa và thực hành liên tục chuyên khoa đó tại cơ sở y tế đến nay, đồng thời có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì được xem xét, cấp CCHN KBCB nếu đáp ứng được quy định tại Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

  SỞ Y TẾ TP.HCM
  Cập nhật bởi duongpham5991 ngày 16/12/2019 10:52:59 CH
   
  Báo quản trị |