Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư

Chủ đề   RSS   
 • #517396 30/04/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 7351
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 437 lần


  Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư

  Bất cứ một người luật sư nào trước khi hành nghề đều phải làm hồ sơ để xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Quyết định 537/QĐ-BTP ngày 5/3/2019 về Quy trình, thủ tục hành chính này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực luật sư có quy định: đối với một số trường hợp nhất định, trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư hiện nay phải có cam kết có phẩm chất đạo đức tốt. Cam kết này được thể hiện qua “văn bản giải trình, cam kết về việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phảm chất đạo đức tốt” nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư.

  Cụ thể, theo quy định tại Phụ lục IA.1 Quyết định 537/QĐ-BTP thì yêu cầu, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư như sau:

  >>>THỨ NHẤT: Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật luật sư:

  - Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc,

  - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật,

  - Đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư,

  - Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

  >>>THỨ HAI: Có văn bản cam kết về đạo đức

  Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2a của Nghị định 137/2018/NĐ-CP mà:

  + Quyết định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính hoặc người bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà đã được xóa án tích

  + Và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2a của Nghị định 137/2018/NĐ-CP.

  Nếu có văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa, rèn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư.

  Trong đó, theo quy định tại Điều 2a Nghị định số 137/2018/NĐ-CP thì người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không đủ tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư:

  - Điểm a: Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức mà quyết định kỷ luật chưa chấm dứt hiệu lực hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực; đã bị xử lý hành chính về một trong các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ nhưng chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính;

  - Điểm b: Đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về một trong các hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản, trục lợi, gian lận, gian dối, xâm phạm an ninh quốc gia; ứng xử, phát ngôn làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham gia, lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định tại điểm b, d, e, g, i hoặc k khoản 1 Điều 9 Luật luật sư; vi phạm pháp luật khác do cố ý đã bị xử lý kỷ luật từ hai lần trở lên.

  >>>THỨ BA: Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

  - Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật luật sư;

  - Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

  - Không thường trú tại Việt Nam;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

  - Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

  - Đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về một trong các hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản, trục lợi, gian lận, gian dối, xâm phạm an ninh quốc gia; ứng xử, phát ngôn làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham gia, lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định tại điểm b, d, e, g, i hoặc k khoản 1 Điều 9 của Luật luật sư; vi phạm pháp luật khác do cố ý đã bị xử lý kỷ luật từ hai lần trở lên.

  Có thể thấy, yêu cầu về đạo đức đối với luật sư luôn là điều kiện được đề cao bởi luật sư là một nghề đặc thù, là người cầm cân nảy mực, đại diện cho công lý, đảm bảo công lý được thực thi. Do vậy, đạo đức là một chuẩn mực giúp xây dựng nên đội ngũ luật sư công tâm, công nghiêm, liêm chính và trách nhiệm.

   
  5145 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận