Điều kiện để công nhận chứng chỉ tin học nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #483936 31/01/2018

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 256 lần


  Điều kiện để công nhận chứng chỉ tin học nước ngoài

  Nội dung này được đề cập tại Thông tư 44/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ 15/02/2018. Theo đó, chứng chỉ tin học nước ngoài được công nhận và sử dụng tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

  Thứ nhất, được cấp bởi 1 trong các tổ chức sau:

  - Tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ CNTT ở Việt Nam;

  - Tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ CNTT ở nước ngoài và có đại diện ủy quyền để tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tại Việt Nam. Đại diện ủy quyền này là DN, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

  Thứ hai, phải được ít nhất 2 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trụ sở tại nước phát triển công nhận bằng văn bản

  Cụ thể bao gồm các nước là thành viên nhóm G7, thành viên của Liên minh Châu Âu, Australia, Hàn Quốc.

  Các văn bản công nhận này vẫn còn hiệu lực và được phát hành không quá 5 năm tính đến thời điểm đề nghị được gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Thứ ba, khung chương trình, khung giáo trình (syllabus) đáp ứng chuẩn knăng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:

  - Đối với chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: ánh xạ khung chương trình và khung giáo trình đáp ứng đầy đủ kiến thức và kỹ năng của các mô đun quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (trừ các nội dung thuộc mã tham chiếu sau: IU01.5.2.2, IU02.2.1.2, IU02.5, IU03.2.2.3, IU03.2.4, IU03.6.2, IU05.6.2.1).

  - Đối với chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao: ánh xạ khung chương trình và khung giáo trình đáp ứng đầy đủ kiến thức và kỹ năng với từng mô đun quy định tại Phụ lục 02 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (trừ các nội dung thuộc mã tham chiếu sau: IU14.1.2.3, IU14.1.2.5).

  Thứ tư, đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:

  - Đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng đáp ứng cả 06 mô đun kỹ năng cơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

  - Đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao được xây dựng trên cơ sở kiến thức, kỹ năng của mỗi mô đun nâng cao đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

  - Đề thi do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được mã hóa, đảm bảo tính bảo mật cao và được chấm tự động.

  Thứ năm, phần mềm thi đảm bảo cho việc tổ chức thi:

  - Có chức năng xác thực thí sinh.

  - Có thuật toán chọn ngẫu nhiên, đồng đều các câu hỏi ở các phần kiến thức, kỹ năng khác nhau để tạo ra đề thi từ ngân hàng câu hỏi thi.

  - Hệ thống chấm điểm tự động hoạt động phù hợp, chính xác và thông báo kết quả trên màn hình hoặc in ra giấy ngay sau khi kết thúc bài thi.

  Thứ sáu, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo cho việc tổ chức thi:

  - Đảm bảo các tiêu chí về an toàn cơ sở dữ liệu, bảo mật và an toàn khi đăng nhập vào hệ thống.

  - Có các tính năng lưu vết, thống kê, báo cáo và sao lưu tự động.

  - Đảm bảo hoạt động thi trên máy ổn định, có thiết bị bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống.

  - Có tính năng giám sát trực tuyến tránh gian lận trong quá trình thi.

  Thứ bảy, quy trình thi và cấp chứng chỉ:

  - Quy trình giám sát thi và cấp chứng chỉ đảm bảo tránh gian lận.

  - Có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin đầy đủ về quy định thi, cấp chứng chỉ, đề thi mẫu và cho phép kiểm tra sự tồn tại hợp lệ của các chứng chỉ đã cấp.

   
  2789 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận