Điều kiện để CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngành Kiểm sát nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #530567 09/10/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 225 lần


  Điều kiện để CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngành Kiểm sát nhân dân

  Ngày 30/09/2019 Viện Kiểm Sát nhân dân ban hành Dự thảo “Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngành Kiểm sát nhân dân” ban hành kèm theo Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngành Kiểm sát nhân dân.

  Dự nào Quy chế này nhằm thay thế Quy chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 525/VKSTC-QĐ-V9 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành ngày 10/11/2011.

  Theo đó, trong quy chế quy định về Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngành Kiểm sát nhân dân tại Điều 22 như sau:

  Điều kiện để công chức, viên chức được cử đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát:

  - Đã tốt nghiệp đại học luật, được tuyển dụng (đã hết thời gian tập sự).

  - Thuộc biên chế của VKSND các cấp.

  Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo nghiệp vụ điều tra:

  - Đã tốt nghiệp đại học luật, đã được tuyển dụng (đã hết thời gian tập sự).

  - Thuộc biên chế của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

  Điều kiện để công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành:

  - Đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó; phù hợp với vị trí việc làm.

  - Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học:

  + Đối với cán bộ, công chức:

  -> Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

  -> Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

  -> Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

  -> Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

  + Đối với viên chức:

  -> Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

  -> Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

  -> Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

  Lưu ý: Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

  Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý và bồi dưỡng theo ngạch công chức, viên chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

  Mời các bạn xem chi tiết văn bản dự thảo tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi Linhngo99 ngày 09/10/2019 09:33:41 SA
   
  1798 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận