Điều kiện Chấm dứt hợp đồng xây dựng đã được ký kết

Chủ đề   RSS   
 • #388166 17/06/2015

  Điều kiện Chấm dứt hợp đồng xây dựng đã được ký kết

  Điều kiện để chấm dứt hợp đồng xây dựng công trình đã được ký kết.

   
  3250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #388251   17/06/2015
  Được đánh dấu trả lời

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4193 lần


  Chào bạn kimhungvy,

  Chấm dứt hợp đồng xây dựng đã ký kết khi thuộc một trong ba trường hợp sau:

  - Có sự kiện phát sinh làm chấm dứt hợp đồng xây dựng (có nêu trong hợp đồng xây dựng)

  - Bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau:

     + Bên nhận thầu bị phá sản hoặc giải thể.

     + Bên nhận thầu từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

  - Bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp sau:

    + Bên giao thầu bị phá sản hoặc giải thể.

    + Do lỗi của bên giao thầu dẫn tới công việc bị dừng liên tục vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

    + Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  (Căn cứ theo Luật xây dựng 2014)

   
  Báo quản trị |