DanLuat 2015

Điều khoản trong hợp đồng tạo website

Chủ đề   RSS   
 • #457237 14/06/2017

  longofs
  Top 500
  Male


  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2017
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 1860
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 42 lần


  Điều khoản trong hợp đồng tạo website

  Chào các bạn,

  Chuyện là công ty mình có ký hợp đồng nhờ bên dịch vụ tạo và thiết kế website cho công ty mình. Tuy nhiên trong hợp đồng (theo form mẫu của bên dịch vụ có điều khoản ghi thế này:

  1.      Quyền sở hữu trí tuệ: 


  Các bên có quyền sở hữu trí tuệ theo qui định tại Luật sở hữu trí tuệ. Bên A là chủ sở hữu và có quyền tài sản đối với website theo qui định của pháp luật.

  Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ là quy định nào? Và thỏa thuận như vậy đã đảm bảo quyền sở hữu của công ty mình đối với website, tên miền, thiết kế trên website hay chưa?

  Cám ơn sự tư vấn của các bạn.

   
  639 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #457432   14/06/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 56 lần


  Điều 39 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm tại Điều 19, Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005.
   
  Điều 39. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả
   
  2. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
   
  Điều 19. Quyền nhân thân
   
  Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:
   
  3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
   
  Điều 20. Quyền tài sản
   
  1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:
   
  a) Làm tác phẩm phái sinh;
   
  b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
   
  c) Sao chép tác phẩm;
   
  d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
   
  đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
   
  e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
   
  2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.
   
  3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.
   
  Vậy theo quy định pháp luật công ty bạn có quyền đối với thiết kế trên Website.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-