Điều khoản nào cho người lao động tự nộp số tiền BHXH DN nợ để chốt sổ bảo hiểm?

Chủ đề   RSS   
 • #332679 11/07/2014

  hahoai206

  Female
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Điều khoản nào cho người lao động tự nộp số tiền BHXH DN nợ để chốt sổ bảo hiểm?

  Kính gửi các Luật Sư!

  Luật sư tư vẫn giúp em về vấn đề cần chốt số BHXH.

  Công ty em tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng có tham gia BHXH cho người lao động, nhưng từ năm 2012 đến nay Cty nợ tiền bảo hiểm. Nay em đã nghỉ làm tại Công ty này và có đến BHXH quận Hồng Bàng xin tự nộp khoản tiền bảo hiểm của e để chốt sổ bảo hiểm. Nhưng bên BHXH quận Hồng Bàng trả lời là do Công ty em nợ tiền bảo hiểm nên dù e có nộp số tiền bảo hiểm của e vào thì BHXH cũng không thể chốt sổ cho e được trừ khi Công ty e nộp hết. Trong khi đó Công ty này đã và đang tạm ngừng hoạt động do tình hình kinh doanh không đạt hiệu quả. Như vậy có phải là khó khăn cho những người lao động như bọn e không? E đã chấp nhận mất tiền BHXH (mà lẽ ra Công ty phải nộp cho người lao động) để nộp vào để được chốt sổ chuyển công tác vậy mà cũng không xong. 

  Luật sư tư vẫn giúp e xem có điều khoản nào cho người lao động trong vấn đề này không?

  Rất mong được tư vấn trả lời!

  Xin cảm ơn!

   
  3954 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #332740   11/07/2014

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Chào bạn.

  Không có điều khoản nào quy định người lao động tự nộp cả. Chỉ có quy định trường hợp và cách thức giải quyết theo mục 2 công văn sau đây:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI
  VIỆT NAM
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 2266/BHXH-BT
  V/v giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH

  Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

   

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Quá trình thực hiện Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy định kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH) còn có vướng mắc và chưa rõ, một số cơ quan BHXH áp dụng chưa đúng. Căn cứ quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/03/2013 về việc một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn rõ hơn một số nội dung sau:

  1. Việc tính lãi theo quy định tại Khoản 5, Điều 57 Quy định kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH đối với các trường hợp chậm nâng lương, phụ cấp đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động

  Đơn vị tham gia BHXH, BHYT nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT trong vòng 30 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng lao động) nâng bậc, nâng ngạch, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT của người lao động thì không thực hiện tính lãi đối với phần chênh lệch mức đóng BHXH, BHYT; trường hợp nộp hồ sơ chậm từ 30 ngày trở lên thì tính lãi theo quy định.

  Ví dụ: Ngày 15/8/2013 đơn vị A nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương đối với ông K tại BHXH huyện X. Theo hồ sơ, Quyết định nâng lương cho ông K được ký ngày 01/7/2013, ông K được nâng lương theo niên hạn kể từ ngày 01/02/2013. Như vậy, đơn vị A nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương chậm quá 30 ngày kể từ ngày ký quyết định nâng lương, nên đơn vị A phải nộp cả phần tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chênh lệch đóng BHXH, BHYT từ ngày 01/02/2013 theo quy định.

  Cũng trường hợp nâng lương này, nếu đơn vị A nộp hồ sơ trước ngày 30/7/2013 thì không phải nộp tiền lãi chậm đóng.

  2. Việc thu và ghi, xác nhận sổ BHXH của người lao động trong doanh nghiệp nợ tiền BHXH theo quy định tại Tiết đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH trong một số trường hợp

  a) Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, nếu có người lao động chuyển nơi làm việc thì cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động.

  b) Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH, thì giám đốc BHXH tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết.

  3. Tổ chức thực hiện

  a) Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện thu và ghi, xác nhận sổ BHXH theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và hướng dẫn tại Công văn này.

  b) Trung tâm Thông tin điều chỉnh các phần mềm quản lý có liên quan để quản lý thu và ghi, xác nhận sổ BHXH theo quy định.

  c) Các đơn vị khác trực thuộc BHXH Việt Nam: theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thu) để nghiên cứu, giải quyết./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ LĐTBXH, TC, YT;
  - Tổng LĐLĐVN;
  - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - TGĐ; các Phó TGĐ;
  - Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
  - Lưu: VT, BT (06b).

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Đỗ Văn Sinh

   

  Cập nhật bởi RIA1 ngày 11/07/2014 02:02:51 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  hahoai206 (11/07/2014)