Điều chỉnh việc thanh toán tiền trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản

Chủ đề   RSS   
  • #500446 24/08/2018

    Điều chỉnh việc thanh toán tiền trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản

    Tại sao Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/06/1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản lại không có điều chỉnh về việc thanh toán tiền trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản? 

     
    1331 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận