DanLuat 2015

Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #429317 28/06/2016

  Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

  Tại khoản 7, Điều 67 Luật Đấu thầu về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng có quy định “Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

   

  Theo khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

  Tôi xin hỏi, khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu có được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh không?

   

   
  3142 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-