Điều chỉnh thông tin trong giấy khai sinh

Chủ đề   RSS   
 • #97485 22/04/2011

  DAONTB

  Female
  Mầm

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2010
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 560
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 1 lần


  Điều chỉnh thông tin trong giấy khai sinh

  Thưa luật sư,
  Giấy Khai sinh của tôi bị sai thông tin : Họ và tên mẹ,
  bây giờ tôi muốn điều chỉnh lại cho đúng, vậy tôi phải đến cơ quan nào để làm,
  thủ tục gồm giấy tờ gì?
  Rất mong sự tư vấn của luật sư. 
  Tôi xin cảm ơn.
  Cập nhật bởi ntdieu ngày 22/04/2011 12:07:16 PM sửa tiêu đề
   
  57269 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #97554   22/04/2011

  thuhau
  thuhau
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2010
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 855
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 40 lần


  Chào bạn
  Trường hợp của bạn được xem là  "
  Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký KS  và bản chính Giấy KS , nhưng có sai sót trong khi đăng ký" theo khoản 2 Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 158).

  Do đó, thẩm quyền quy định tại

  Điều 37 NĐ 158. Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

   1. UBND cấp xã, nơi đã đăng ký KS  trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính HT cho người dưới 14 tuổi và bổ sung HT cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

   2. UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký KS  trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính HT cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh HT cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

  Điều 38 NĐ 158. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

  1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung HT phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy KS  của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung HT các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

  Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

  Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung HT cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

  2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp HT hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính HT và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

  Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

  Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký KS  và mặt sau của bản chính Giấy KS .

  3. Việc bổ sung HT được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký KS  và bản chính Giấy KS . Cán bộ Tư pháp HT đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký KS  và mặt sau của bản chính Giấy KS  phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp HT đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.

  Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký KS  và bản chính Giấy KS  trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy KS  và cột ghi chú của Sổ đăng ký KS .

  Trong trường hợp việc đăng ký HT trước đây do UBND cấp xã thực hiện, nhưng sổ HT chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc bổ sung.

  4. Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung HT đã được ghi vào Sổ đăng ký KS , thì bản sao Giấy KS  từ Sổ đăng ký KS  sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

  5. Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy KS  của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì UBND cấp xã, nơi đã đăng ký KS  cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy KS  của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký KS  và Giấy KS  của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký KS  đã chuyển lưu tại UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuhau vì bài viết hữu ích
  maixuantri (13/11/2020)
 • #97622   22/04/2011

  DAONTB
  DAONTB

  Female
  Mầm

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2010
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 560
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 1 lần


  tôi xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #278573   30/07/2013

  tuyentxt
  tuyentxt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/07/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giấy khai sinh của con gái tôi bị sai thông tin phần quê quán (tôi là bố của cháu). Vậy muốn điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thông tin quê quán của người bố thì tôi cần phải làm những gì ? Các giấy tờ kèm theo gồm những giấy gì ?

   
  Báo quản trị |  
 • #281617   16/08/2013

  rubiclaw257
  rubiclaw257

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2013
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  xin trả lời câu hỏi của thành viên tuyentxt như sau:

  Thứ nhất: Về cơ quan có thẩm quyền thực hiện cải chính thông tin trong giấy khai sinh của con anh tùy thuộc vào độ tuổi của cháu. ( nếu dưới 14 tuổi thì thực hiện tại UBND xã, còn trên 14 tuổi thì là UBND cấp huyện).

  Thứ hai, thủ tục cần thiết ở đây là:

                             - Tờ khai theo mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT thông tư 05/2012 TT-BTP

                             - Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định giới tính, bổ sung hộ tịch( như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của anh, CMTND của anh...)

                       - Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định giới tính, bổ sung hộ tịch.                

   
  Báo quản trị |  
 • #288174   25/09/2013

  kunkun238_hn
  kunkun238_hn

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/09/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho mình hỏi, sai duy nhất thông tin về dân tộc của mẹ trên giấy khai sinh của con thì có ảnh hưởng gì lớn không?

  Vì vấn đề làm lại các giấy tờ là khá phức tạp. mong mọi ng giúp đỡ.

   
  Báo quản trị |  
 • #400682   28/09/2015

  lan040587
  lan040587

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:28/09/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cho mình hỏi muốn làm lại giấy khai sinh cho con mình sinh năm 2010 thành 2011 thì làm như thế nào và cần nhừng thủ tục gì.xin cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #400761   28/09/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14574)
  Số điểm: 100945
  Cảm ơn: 3328
  Được cảm ơn 5160 lần
  SMod

  Muốn đổi năm sinh trên giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh để xác nhận rằng đứa bé sinh năm 2011 chứ không phải 2010.

   
  Báo quản trị |  
 • #485870   28/02/2018

  Nguyenthinh7890Zx
  Nguyenthinh7890Zx

  Male
  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cải chính Hộ Tịch

  Bạn em sinh năm 2000. Nhưng do gia đình Khai sanh nhầm thành 2003. Do phải đi làm nên cần cải chính lại cho đúng , ngặt nổi là mất giấy chứng Sinh. Vậy có cách làm cải chính lại được không ạ. Xin nhờ tư vấn giúp ạ. Xin cảm ơn rất nhiều.
  Cập nhật bởi Nguyenthinh7890Zx ngày 28/02/2018 01:56:20 PM
   
  Báo quản trị |