Điều chỉnh lương khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng

Chủ đề   RSS   
 • #501035 30/08/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Điều chỉnh lương khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng

  Vui lòng hỗ trợ mình vấn đề điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng với thông tin sau: Nhân viên A có mức lương tổng bao gồm : lương căn bản 3.750.000 + thưởng chuyên cần 500.000 + trợ cấp tay nghề 250.000 + tiền năng suất 500.000 + trợ cấp nhà ở 800.000 + trợ cấp đi lại 300.000 => tổng lương là 6.100.000. Hỏi: theo quy định tăng lương tối thiểu vùng 1 áp dụng 25/01/2018 thì lương căn bản sẽ điều chỉnh tăng 230.000, thì tôi điều chỉnh giảm trợ cấp bất kỳ để tăng vào lương căn bản có được không? (tức là tôi thay đổi điều chỉnh tăng lương theo quy định nhưng tổng lương của nhân viên sẽ không thay đổi). Có vi phạm quy định không? Ví dụ cụ thể lương của Nhân viên A nêu trên sau khi điều chỉnh sẽ là: lương căn bản 3.980.000 + thưởng chuyên cần 500.000 + trợ cấp tay nghề 250.000 + tiền năng suất 270.000 + trợ cấp nhà ở 800.000 + trợ cấp đi lại 300.000 => tổng lương không đổi vẫn là 6.100.000.

   
  1034 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận