DanLuat 2015

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #422686 25/04/2016

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư

  Mong các luật sư và các thành viên tư vấn giúp mình vấn đề sau:

  Theo quy định của Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nước ngoài khi điều chỉnh các nội dung sau đây thì điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy chứng nhận đầu tư trước:

  1. Vốn điều lệ 

  2. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu

  3. Ngành nghề kinh doanh: Quyền xuất khẩu và lập cơ sở bán lẻ

  Mình đến Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh để hỏi thì Phòng đăng ký kinh doanh chỉ qua Phòng đâu tư, Phòng đâu tư lại chỉ ngược về Phòng đăng ký kinh doanh

   
  2211 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #422945   27/04/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4652)
  Số điểm: 30928
  Cảm ơn: 603
  Được cảm ơn 1083 lần


  Mình không rõ hiện trường hợp của bạn là sao? Bạn xem kỹ tại Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư để xác định mình là trường hợp nào để áp dụng cho đúng nha

  Điều 61. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tươnđương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thtục sau:

  a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giy chứng nhận đầu tư hoặc giy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

  b) Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định lại nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực.

  2. Doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục sau:

  a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính gồm văn bản đ nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp; bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương và bản sao Giy chứng nhận đăng ký thuế;

  b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh tại Giy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực.

  3. Trường hợp đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau:

  a) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

  b) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều này (hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều này và hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này).

  4. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có các quyền và nghĩa vụ đối với dự án đầu tư; nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đươnthực hiện quyền và nghĩa vụ đối với dự án đầu tư với tư cách là thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp.

  5. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giy tờ có giá trị pháp lý tương đương cp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ, thủ tục đi Giy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tương ứng tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

  6. Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sunthông tin đăng ký doanh nghiệp và không bắt buộc thực hiện thủ tục cấp đi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, thông báo mẫu dấu; thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của chinhánh, văn phòng đại diện.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #423504   04/05/2016

  phuclkd
  phuclkd

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/03/2009
  Tổng số bài viết (40)
  Số điểm: 266
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 36 lần


  Chào bạn,

  Bạn phải thực hiện việc điều chỉnh cả hai loại giấy phép: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vì các thông tin mà Công ty bạn muốn điều chỉnh đều thể hiện trên 2 Giấy phép này. Nếu Công ty bạn chưa thực hiện việc tách hai loại giấy phép này thì có thể thực hiện cùng với lần điều chỉnh này.

  Cụ thể như sau:

  Bước 1: Điều chỉnh Vốn, ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

  Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và Giấy xác nhận về việc thay đổi ngành nghề.

  Bước 2: Điều chỉnh Vốn góp thực hiện dự án (vì Vốn điều lệ đồng thời là Vốn góp thực hiện dự án), người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu, mục tiêu thực hiện dự án (tương đương với ngành nghề kinh doanh).

  Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký đầu tư

  Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

  Nếu còn vấn đề chưa rõ, bạn liên hệ lại nhé.

  Dương Thanh Phúc (Ms.)

  Email : phuclkd@gmail.com

  Skype: c.muoi

  ĐT : 0937 621 052

   
  Báo quản trị |  
 • #423666   05/05/2016

  understandhieu
  understandhieu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2016
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Trường hợp của bạn, theo mình thấy các nội dung điều chỉnh trước hết thuộc về  đăng ký doanh nghiệp, do đó phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước, sau đó tiến hành điều chỉnh các nội dung cần thiết trong giấy chứng nhận đầu tư.

  Hoàng Thị Hiểu, thực tâp sinh. Liên hệ: 0978392303.

   
  Báo quản trị |  
 • #505648   27/10/2018

  mongtho83
  mongtho83
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (239)
  Số điểm: 1767
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 38 lần


  * Văn bản pháp luật về thay đổi bổ sung điều lệ công ty khi thay đổi ngành nghề kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  * Văn bản liên quan đến bổ sung, thay đổi điều lệ công ty khi tăng vốn điều lệ được quy định tại Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp. Tuy nhiên, từ ngày 10/10/2018 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sẽ bị thay thế bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-