Điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Chủ đề   RSS   
 • #512771 25/01/2019

  Điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Cho mình hỏi với ạ! Hóa đơn tháng 1/2018 sai xóa bỏ nhưng khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lại không ghi xóa bỏ đến tháng 1 năm 2019 mới phát hiện ra thi phải làm sao?

   

   
  12505 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận