DanLuat 2015

ĐIỀU 162 LUẬT DOANH NGHIỆP

Chủ đề   RSS   
 • #451685 13/04/2017

  ĐIỀU 162 LUẬT DOANH NGHIỆP

  Em đang có những thắc mắc về Điều 162, rất mong mọi người giải đáp cho em, trân trọng cảm ơn !

  Điểm a Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 về hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận quy định đối với hợp đồng giữa công ty với cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty. Cho em hỏi tại sao so sánh chỉ với cổ phần phổ thông mà không so sánh với cả cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết ạ ? Điều này có ý nghĩa như thế nào ?

   
  1351 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-