Điểm mới về trả lương KSV công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #472656 28/10/2017

  thanhvan312
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  Điểm mới về trả lương KSV công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

   
  Thông tư 97/2017/TT-BTC hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thưởng với Trưởng ban kiểm soát (KS), KS viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.
   
  Theo đó, thời hạn trích lập quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban KS và KS viên thay đổi như sau:
   
  - Công ty TNHH MTV phải chuyển 80% số tiền lương về quỹ tiền lương của Trưởng ban KS và KS viên trước ngày 15 mỗi tháng (quy định tại Thông tư 221/2013/TT-BTC là trước ngày 15 tháng đầu của mỗi quý).
   
  - Trưởng ban KS và KS viên sẽ được nhận 80% tiền lương trước ngày 20 hàng tháng (Thông tư 221/2013/TT-BTC không quy định cụ thể ngày trả lương).
   
  - Kết thúc năm tài chính, số tiền lương còn lại sẽ được công ty chuyển về quỹ tiền lương của Trưởng ban KS và KS viên chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương.
   
  (Lưu ý: Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trưởng ban KS và KS viên có thể nhận hoặc không được nhận số tiền lương, tiền thưởng còn lại).
   
  Ngoài ra, Thông tư 97 còn quy định về việc trích lập quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban KS và KS viên, cụ thể:
   
  - Công ty TNHH MTV sẽ chuyển 90% tiền thưởng năm về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban KS và KS viên.
   
  - Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền, Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với KS viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) thực hiện chi trả tiền thưởng năm cho Trưởng ban KS và KS viên trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Thông tư 221/2013/TT-BTC không quy định cụ thể ngày chi trả tiền thưởng).
   
  - 10% quỹ thưởng tiền thưởng hằng năm (phần còn lại) được lập thành quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ và được thực hiện chi trả cho Trưởng ban KS và KS viên theo nguyên tắc sau:
   
  + Nếu Trưởng ban KS và KS viên hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành nhiệm vụ các năm trong nhiệm kỳ thì hưởng toàn bộ số tiền thưởng còn lại.
   
  + Nếu Trưởng ban KS và KS viên có 01 năm trong nhiệm kỳ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì được hưởng 50% số tiền thưởng còn lại.
   
  + Nếu Trưởng ban KS và KS viên có 2 năm trở lên trong nhiệm kỳ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì không được hưởng số tiền thưởng còn lại.
   
  + Trường hợp chưa kết thúc nhiệm kỳ nhưng Trưởng ban KS và KS viên không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do được điều động làm công tác khác hoặc nghỉ hưu, nghỉ chế độ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với KS viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) trên cơ sở xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết định mức chi trả cụ thể đối với phần tiền thưởng còn lại của khoảng thời gian tham gia làm Trưởng ban KS và KS viên.
   
  Thông tư 97/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2017 và thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.
   
  2167 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận