Điểm mới tại Nghị định quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018

Chủ đề   RSS   
 • #481112 04/01/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1671 lần


  Điểm mới tại Nghị định quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018

  Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng hết hiệu lực và đựơc thay thế bằng Nghị định mới với mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

  Theo đó, Nghị định quy định mức lương cơ sở có các điểm mới đáng chú ý như sau:

  1. Thay đổi mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng

  2. Thực hiện tinh giản biên chế để tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2018

  Cụ thể như sau:

  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 trong phạm vi dự toán ngân sách đựơc giao.

  Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

  3. Thời điểm có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP.

  Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Nghị định mới với mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Tờ trình Dự thảo tại file đính kèm.

   
  7607 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  dtdanhthai@gmail.com (26/01/2018) Hoaithuongxuyen (10/01/2018) nhatbacai (09/01/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận