Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước

Chủ đề   RSS   
 • #399100 10/09/2015

  Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước

  Khi bạn ra nước ngòai, gặp bất cứ sự cố hay cần giúp đỡ, hướng dẫn gì thì nên nắm thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Ở đây đều có người Việt, có thể tiếp bạn bằng tiếng Việt. Một lần ra nước ngòai gặp sự cố về nhân thân mình cũng đã được Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ rất nhiều. Và rất lạ lùng không hiểu lý do gì sáng nay tất cả các trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đều không truy cập được

   

  1. Indonesia

  Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Indonesia

  Địa chỉ: No.25 JL. Teuku Umar, Menteng, Jakarta-Pusat, INDONESIA
  Điện thoại: (6221) 310 0358
  Fax: (6221) 314 9615
  Email: embvnam@uninet.net.id

  2. Myanma

  Đại sứ quán Việt Nam tại Yangon, Myanmar

  Địa chỉ: Building No.70-72, Thanlwin Road, Bahan Township, Yangon.
  Điện thoại: 95-1- 511305, 9
  Fax: 95-1- 514897
  Email: vnembmyr@cybertech.net.mm

  3. Thái Lan

  Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thailand

  Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND
  Điện thoại: (662) 267 9602
  Fax: (662) 254 4630
  Email: vnembtl@asianet.co.th
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại KHONKHAEN, Thailand
  Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000, THAILAND
  Điện thoại: (66) 4324 2190
  Fax: (66) 4324 1154
  Email: khue@loxinfo.co.th

  4. Malaysia

  Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur, Malaysia

  Địa chỉ: No.4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur, MALAYSIA
  Điện thoại: +603-2148 4036;
  Fax: (603) 2148 3270
  Email: daisevn1@streamyx.com daisevn1@putra.net.my

   

  5. Philippines

  Đại sứ quán Việt Nam tại Manila, Philippines

  Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo (formerly Vito Cruz) Malate, Manila, The PHILIPPINES
  Điện thoại: (632) 521 6843
  Fax: (632) 526 0472
  Email: vnembph@yahoo.com

  6. Lào

  Đại sứ quán Việt Nam tại Pakse, Laos

  Địa chỉ: No. 31, Banphabạt, Paksé, Champassak, LAOS
  Điện thoại: (856) 21 2824/2
  Fax: (856) 212058
  Email: vnemb.la@mofa.gov.vn
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vientiane, Laos
  Địa chỉ: No 85 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District
  Điện thoại: (856) 2141 3409
  Fax: (856) 2141 3379
  Email: dsqvn@laotel.com
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Laos
  Địa chỉ: No. 427-428, That Bo Sot village, Luang phrabang town, Luang phrabang province, Laos.
  Điện thoại: (856) 071 25474
  Fax: (856) 071 25474
  Email: luongpb@yahoo.com.vn
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, Laos
  Địa chỉ: No.118, Sisavangvong, Kayson Phomvihan district, Savannakhet province
  Điện thoại: (856) 41 212418
  Fax: (856) 4121 2182
  Email: tlsxavan@laotel.com

  7. Campuchia

  Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, Cambodia

  Địa chỉ: 436 Monivong Blvd., Khan Chamcarmon, Phnom Penh
  Điện thoại: (855) 23 726 284
  Fax: (855) 2372 6273
  Email: vnembassy03@yahoo.com vnembpnh@online.com.kh 
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sihanouk Ville, Cambodia
  Địa chỉ: 310 Ekreach- Khan Mittapheap – Sihanouk City
  Điện thoại: (855) 3493 3669
  Fax: (855) 3493 3669
  Email: tlsqsiha@camintel.com
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Batambang, Cambodia
  Địa chỉ: Road No.3, Batambang province, CAMBODIA
  Điện thoại: (855) 5395 2894
  Fax: (855) 5395 2894
  Email: lsqvnbat@camintel.com

  8. Brunei

  Đại sứ quán Việt Nam tại DARUSSALAM, Brunei Darussalam

  Địa chỉ: No 9, Spg 148-3 jalan Telanai BA 2312,BSB - BRUNEI DARUSSALAM
  Điện thoại: (673) 265 1580
  Fax: (673) 265 1574
  Email: vnembassy@yahoo.com

  9. Singapore

  Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Singapore

  Địa chỉ: 10 Leedon Park St., SINGAPORE 267887
  Điện thoại: (65) 64625994
  Fax: (65) 6462 5936
  Email: vnemb@singnet.com.sg

  10. Nhật

  Đại sứ quán Việt Nam tại TOKYO, Japan

  Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya-ku, Tokyo 151, JAPAN
  Điện thoại: (813) 3466 3313
  Fax: (813) 3466 3391
  Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại OSAKA, Japan
  Địa chỉ: Osaka-fu, Osaka-shi, Chuo-ku, Bakuro-cho 1-4-10 Estate Bakurocho Building 10F, Osaka, 541-0059 Japan
  Điện thoại: (81-6) 6263 160
  Fax: (81-6) 6263 177
  Email: tlsvnosa@gold.ocn.ne.jp

  11. Mỹ

  Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, United States

  Địa chỉ: 1233, 20th St., NW, Suite 400, Washington DC, 20036, USA
  Điện thoại: (1-202) 861 073
  Fax: 1-202) 861 0917
  Email: consular@vietnamembassy.us
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, United States
  Địa chỉ: 1700 California St, Suite 430 San Francisco, CA 94109
  Điện thoại: (1415) 922 1577
  Fax: (1415) 922 1848
  Email: info@vietnamconsulate-sf.org

  12. Úc

  Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra, Australia

  Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O'Malley, ACT, 2606, Australia
  Điện thoại: 612 - 6286 6059
  Fax: (612) 6286 4534
  Email: vembassy@webone.com.au Canberra@au.vnembassy.org 
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia
  Địa chỉ: Suite 205, level 2, Edgecliff Centre 203 - 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027
  Điện thoại: (612) 9327 2539
  Fax: (612) 9328 1653
  Email: vnconsul@ihug.com.au

  13. Nga

  Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow, Russian

  Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya St., Moscow, RUSSIAN FEDERATION
  Điện thoại: (70-95) 245 092
  Fax: (70-95) 246 312
  Email: dsqvn@com2com.ru
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Karla Libknhesta, Russian
  Địa chỉ: 411 –Divs-22 –Karla Libknhesta-620075
  Điện thoại: (7343) 253 0280
  Fax: (7343) 253 0282
  Email: lequyquynh@mofa.gov.vn
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, Russian
  Địa chỉ: 107/1, Puskinskaya St., Vladivostok, RUSSIAN FEDERATION
  Điện thoại: (7-4232) 205 81
  Fax: (7-4232) 261 49
  Email: tls_vla@yahoo.com

  14. Pháp

  Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, France

  Địa chỉ: 62-66 Rue Boileau, 75016 Paris, FRANCE
  Điện thoại: 01 44 14 64 0
  Fax: 01 44 96 70 89
  Email: vnparis@wanadoo.fr vnparis@club-internet.fr
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Paris, France
  Địa chỉ: 2, Le Verrier, 75006 Paris, FRANCE
  Điện thoại: (331) 4432 0877
  Fax: (331) 4432 0879
  Email: unescovn@yahoo.com

  15. Đức

  Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Germany

  Địa chỉ: Elsenstrasse 3, Treptow, 12435 Berlin, GERMANY
  Điện thoại: (030) 536 30 10
  Fax: (030) 536 30 20
  Email: info@vietnambotschaft.org
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại FRẠNKFURT, Germany
  Địa chỉ: SIESMAYERSTR.10, 60323 FRẠNKFURT/M, GERMANY
  Điện thoại: (00- 49 - 69) 7
  Fax: (00- 49 - 69) 7
  Email: tlsqvietnam_framkfurt@mofa.gov.vn

  16. Canada

  Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada

  Địa chỉ: 470 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M8, CANADA
  Điện thoại: (1613) 236 0772
  Fax: (1613) 236 2704
  Email: vietem@istar.ca vietnamembassy@rogers.com

  17. Trung Quốc

  Đại sứ quán Việt Nam tại Beijing, China

  Địa chỉ: No 32 Guanghua Rd., Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Beijing, CHINA
  Điện thoại: (86-10) 6532 11
  Fax: (86-10) 6532 57
  Email: suquanbk@yahoo.com
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Guangzhou, China
  Địa chỉ: 2nd floor, Hotel Landmark B Building North, Qiaoguang Rd. (Haizhu square), Guangzhou, CHINA.
  Điện thoại: (86-20) 8330 59
  Fax: (86-20) 8330 59
  Email: tlsq.quangchau@mofa.gov.vn
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Kun Ming, China
  Địa chỉ: No. 507, Hong Ta Mansion 1 No. 155 Beijing Road, Kunming, China
  Điện thoại: (0086-871)- 351
  Fax: (0086-871) 351
  Email: tlsqcm@yahoo.com
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nanning, China
  Địa chỉ: 1st floor, Touzi Dasha, 109 Minzu Avenue, Nanning, CHINA.
  Điện thoại: (86-77) 1551 05
  Fax: (86-77) 1553 47
  Email: tlsqvn@rediffmail.com
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại HongKong, China
  Địa chỉ: 15/F, Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, HONG KONG, CHINA
  Điện thoại: (852) 2591 4517
  Fax: (852) 2591 4524
  Email: vnconsul@netvigator.com tlsqhk@mofa.gov.vn

  18. Anh

  Đại sứ quán Việt Nam tại London, United Kingdom

  Địa chỉ: 12-14 Victoria Rd., London W8-5rd, UK
  Điện thoại: (4420) 79371912
  Fax: (44020) 7565385
  Email: embassy@vietnamembassy.org.uk
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại London, United Kingdom
  Địa chỉ: 12-14 Victoria Rd., London W8-5rd, UK
  Điện thoại: (4420) 79371912
  Fax: (44020) 7565385
  Email: embassy@vietnamembassy.org.uk

  19. Hàn Quốc

  Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, South Korea

  Địa chỉ: 28-58, Samchong-Dong, Chongno-Ku, 110-230, SEOUL, SOUTH KOREA
  Điện thoại: (822) 739 2065
  Fax: (822) 739 2064;
  Email: vndsq@yahoo.com

  20. Ấn Độ

  Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, India

  Địa chỉ: 17, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021, INDIA
  Điện thoại: (91-11) 2687.9852 (+
  Fax: (91-11) 2687.9869
  Email: sqdelhi@del3.vsnl.net.in ebsvnin@yahoo.com.vn
  Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai, India
  Địa chỉ: B-306 Oberoi chamber New Link road andheri (w), Mumbai 400 053, India.
  Điện thoại: (9122) 2673 668
  Fax: (9122) 2673 663
  Email: vietnam@mtnl.net.in

  Cập nhật bởi tamnt133 ngày 10/09/2015 04:23:37 CH Cập nhật bởi tamnt133 ngày 10/09/2015 08:54:13 SA Cập nhật bởi tamnt133 ngày 10/09/2015 08:52:30 SA
   
  7204 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tamnt133 vì bài viết hữu ích
  lehungliet (24/09/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận