DanLuat 2015

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Chủ đề   RSS   
 • #401896 08/10/2015

  lexusoliu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/10/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

  Dear các anh chị,

  Mình đọc được một vài quyết định của ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các quyền rất rộng như "ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư với quy mô vốn không hạn chế"

  Cho mình hỏi khi ủy quyền như thế này thì có các rủi ro gì cho các cổ đông, cũng như nếu có tranh chấp thì việc ủy quyền này có trở nên vô hiệu không  nhỉ?

  Thân chào mọi người

   
  2492 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #401924   08/10/2015

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (795)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 408 lần


  lexusoliu viết:

  Dear các anh chị,

  Mình đọc được một vài quyết định của ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các quyền rất rộng như "ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư với quy mô vốn không hạn chế"

  Cho mình hỏi khi ủy quyền như thế này thì có các rủi ro gì cho các cổ đông, cũng như nếu có tranh chấp thì việc ủy quyền này có trở nên vô hiệu không  nhỉ?

  Thân chào mọi người

  Luật Doanh nghiệp đã quy định rạch ròi thẩm quyền của HĐQT và ĐHĐCĐ, nay ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định đầu tư với quy mô vốn không hạn chế (việc uỷ quyền này được thông qua bằng phiếu biểu quyết và nằm trong nội dung họp ĐHĐCĐ và không bị phản đối) thì đây là việc hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Lúc này nếu như HĐQT quyết định đầu tư toàn bộ vốn trong năm kế hoạch thì cổ đông không thể cản trở.

  Thường thì việc uỷ quyền này được thực hiện ở một số công ty có nhóm cổ đông nắm giữ đa số cổ phần (trên 75%) nên họ có lợi thế trong việc bỏ phiếu ra quyết định hoặc có vốn chi phối nên làm thủ tục uỷ quyền để khỏi lấy ý liến cổ đông bằng văn bản tốn thời gian.

  Các cổ đông bé thường bị "ép" và phải chịu rủi ro vào quá trình đầu tư, trường hợp cổ đông nào không chịu thì có thể chuyển nhượng cổ phần cho nhóm cổ đông này hoặc người khác...

   
  Báo quản trị |  
 • #401982   08/10/2015

  lexusoliu viết:

  Dear các anh chị,

  Mình đọc được một vài quyết định của ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các quyền rất rộng như "ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư với quy mô vốn không hạn chế"

  Cho mình hỏi khi ủy quyền như thế này thì có các rủi ro gì cho các cổ đông, cũng như nếu có tranh chấp thì việc ủy quyền này có trở nên vô hiệu không  nhỉ?

  Thân chào mọi người

  Chào bạn lexusoliu.

  Vấn đề bạn nêu rất thú vị và có thể có nhiều quan điểm trái nhau về hiệu lực của văn bản ủy quyền này.

  Theo ý kiến cá nhân tôi thì ủy quyền như vậy rất dễ bị vô hiệu:

  Cơ sở pháp lý là luật doanh nghiệp hiện hành:

  Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

  2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

  b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

  d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

  đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

  h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

  i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

  k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Như vậy các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ: Nghĩa vụ thì không thể muốn ủy quyền thì ủy quyền được.

   

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-