Đến năm 2020, để trở thành giáo sư phải có bằng TOEFL IBT 80 hoặc IELTS 7.0

Chủ đề   RSS   
 • #445626 20/01/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1683 lần


  Đến năm 2020, để trở thành giáo sư phải có bằng TOEFL IBT 80 hoặc IELTS 7.0

  Đây là một trong những điểm mới của quy định tiêu chuẩn chức danh Giáo sư theo Dự thảo Thông tư mới quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư dự kiến có hiệu lực trong năm 2017, thay thế Quyết định 174/2008/QĐ-TTg.

  Theo đó, để trở thành Giáo sư, bạn phải đạt được những tiêu chuẩn sau đây:

  - Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Giảng viên, không vi phạm đạo đức và các quy định pháp luật. Trung thực, khách quan, công tâm và hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  - Thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ Đại học trở lên:

  + Có đủ thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ Đại học trở lên

  + Thời gian giảng viên làm chuyên gia giáo dục tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài được tính là thờo gian đào tạo từ trình độ Đại học trở lên nếu có công hàm hoặc hợp đồng mời giảng của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, trong đó, ghi rõ nội dung công việc, thời gian giảng dạy hoặc có quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo cử đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài.

  + Giảng viên đã có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ Đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ mà trong 03 năm cuối có thời gian không quá 12 tháng đi thực tập, tu nghiệp nâng cao trình độ thì thời gian này không tính là gián đoạn của 03 năm cuối.

  - Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy.

  - Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ và giao tiếp bằng tiếng Anh phục vụ cho công tác chuyên môn, cụ thể:

  + Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật hoặc Trung Quốc trong đào tạo, hoặc

  + Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL IBT với điểm tối thiểu là 65 hoặc IELTS với điểm tối thiểu là 5.5 có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

  Từ năm 2018 đến 2020, tăng thêm 5.0 điểm mỗi năm trên thang điểm TOEFL IBT, tăng thêm 0.5 điểm mỗi năm trên thang điểm IELTS.

  - Có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định sau:

  + Ứng viên phải có tối thiểu 20,0 điểm công trình khoa học quy đổi trở lên, trong đó:

  Có ít nhất 5,0 điểm được thực hiện trong ba năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;

  Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ phải có ít nhất 10,0 điểm tính từ các bài báo khoa học. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có ít nhất 8,0 điểm tính từ các bài báo khoa học;

  Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ phải có ít nhất 4,0 điểm tính từ sách phục vụ đào tạo. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có ít nhất 6,0 điểm tính từ sách phục vụ đào tạo.

  - Có Báo cáo tổng quan về việc thực hiện nhiệm vụ quy định dưới dạng một công trình khoa học, trình bày ý tưởng khoa học, hướng nghiên cứu chính, phương pháp nghiên cứu, kết quả đào tạo và nghiên cứu (sau đây viết gọn là Báo cáo tổng quan) từ sau khi có bằng tiến sĩ hoặc quyết định cấp bằng tiến sĩ đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư hoặc từ sau khi được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Báo cáo tổng quan dài không quá 10 trang giấy khổ A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

  - Đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư nhà nước và ít nhất 3/4 (ba phần tư) số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tham gia và trực tiếp bỏ phiếu tại phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Các phiên họp của các Hội đồng Giáo sư thực hiện theo quy định.

  - Đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư có thời gian từ đủ 03 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở

  - Đã tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành khoa học đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, được thẩm định bởi hội đồng khoa học do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập và đưa vào sử dụng.

  - Đến năm 2019, ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ là tác giả chính và đã công bố được ít nhất: 02 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus; hoặc ít nhất 01 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và 01 quyển hoặc chương sách phục vụ đào tạo được xuất bản bởi một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới; hoặc ít nhất 01 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và 01 bằng độc quyền sáng chế. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là tác giả chính và đã công bố được ít nhất 01 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus.

  Từ năm 2020, ứng viên phải có thêm ít nhất 01 bài báo khoa học theo quy định trên.

  - Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ là tác giả chính hoặc chủ biên ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là tác giả chính hoặc chủ biên ít nhất 03 sách phục vụ đào tạo, trong đó có 01 sách chuyên khảo và 01 giáo trình. Sách đã được hội đồng khoa học do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập thẩm định và sử dụng để đào tạo từ trình độ đại học trở lên.

  - Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc cấp tương đương, hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

  - Hướng dẫn chính ít nhất 03 nghiên cứu sinh đã có bằng tiến sĩ hoặc đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ theo quy định pháp luật.

  So với quy định trước đây, thì để trở thành Giáo sư có vẻ khó hơn trước rất nhiều.  :(

  Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Thông tư tại file đính kèm.

   
  3504 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận