DanLuat 2015

Đền bù khi thu hồi Đất sử dụng trước năm 1980, không có đủ giấy tờ

Chủ đề   RSS   
 • #88880 17/03/2011

  manhtamvt
  Top 150
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Đền bù khi thu hồi Đất sử dụng trước năm 1980, không có đủ giấy tờ

  Gia đình tôi có mảnh đất 900 m2, nguồn gốc đất do ông cha để lại từ ngày xưa. Năm 1991 Mẹ tôi tách thành 4 thửa, 1 thửa của mẹ tôi, 3 thửa cho 2 anh trai và 1 chị gái. Đất hiện tại chưa có GCNQSD đất.

  Khi đền bù căn cứ theo sơ đồ mới của địa chính phường, ban GPMB và đền bù đề bù vật kiến trúc cho 4 hộ. Phần đất đền bù 200m2 đất ở cho mẹ tôi không phải nộp quyền sử dụng đất. 3 thửa còn lại đền bù mỗi hộ 200m2 đất ở và phải nộp 50% quyền sử dụng đất (khi đền bù ghi là khấu trừ nghãi vụ tài chính), phần đất thừa còn lại tính đền bù là đất vườn.

  Gia đình tôi hiện có các loại giấy tờ sau:

  1. các thửa đất tách cho con có phiếu thu thuế nhà ở, đất ở nộp tháng 9 năm 2009, trong phiếu thu ghi là truy thu từ năm 1996 đến năm 2009 (14 năm).

  2. Có giấy xác nhận của UBND phường về sơ đồ 4 thửa đất, xác nhận vào năm 1998.

  3. Giấy lấy ý kiến của khu dân cư, nội dung là nguồn gốc đất do ông cha để lại năm 1930, thành phần gồm:
  Bí thư chi bộ khu phố, Trưởng khu phố, Hội người cao tuổi, hội trưởng hội cựu chiến binh khu, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, Ý kiến nhận xét của nguyên chủ tịch UBND phường năm 1989, Nguyên nhân viên quản lý đất đai năm 1987-1994, Chủ nhiệm HTX năm 1983, Và các hộ liền kề 4 thửa đất.
  Giấy này mang đến UBND phường nhưng không được xác nhận, với lý do gia đình phải cung cấp hồ sơ đất trước ngày 15/10/1993.

  4. Ngoài ra còn có tên trong sổ địa chính và bản đồ 299 tuy nhiên bản đồ này không xin được do UBND không cung cấp.

  Với tình tiết như trên và các giấy tờ hiện có, gia đình tôi có làm đơn khiếu nại được không, xin luật sư cho tư vấn.

  Chúc luật sư mạnh khỏe, thành đạt !

  We can do !

   
  17457 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #88953   17/03/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (838)
  Số điểm: 4898
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 296 lần
  Lawyer

  Chào Bạn,

  Nghị định 197/2004/ND-CP quy định như sau:

  Điều 6. Nguyên tắc bồi thường

  1. Người bị Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định này thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét để hỗ trợ.

  #ffc000; text-align: justify;">2. Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.

  #ffc000;">3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước.

  Trong đó Điều 8 được quy định như sau:

  Điều 8. Điều kiện để được bồi thường đất

  Người bị Nhà nước thu hồi đất, có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường:

  1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  2. Có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

  3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

  5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

  6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất đó không có tranh chấp.

  7. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

  8. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến thời điểm có quyết định thu hồi đất, mà tại thời điểm sử dụng không vi phạm quy hoạch; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã công bố công khai, cắm mốc; không phải là đất lấn chiếm trái phép và được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận đất đó không có tranh chấp.

  9. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.

  10. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là đình, đền, chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp.

  11. Tổ chức sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

  b) Đất nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp mà tiền trả cho việc chuyển nhượng không có nguồn từ ngân sách nhà nước;

  c) Đất sử dụng có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân.

  Như vậy, theo tôi bạn có thể căn cứ vào các tài liệu, ý kiến của tổ dân phố, hàng xóm, khu vực để đề nghị UBND xã xác nhận cho bạn rằng đất đã sử dụng ổn định và không tranh chấp. Nếu UBND phườngkhông xác nhận thì bạn có thể khiếu nại.

  Việc bồi thường cần phải tuân thủ nguyên tắc đã nêu tại Điều 6 Nghị định 197/2004/NĐ-CP nêu trên, bạn cần tham khảo.

  Thân ái

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_PhamDinhHung vì bài viết hữu ích
  manhtamvt (18/03/2011)
 • #88994   18/03/2011

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 150
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Trước tiên xin cảm ơn Luật sư Phạm Đình Hưng đã tư vấn.

  Mong luật sư tư vấn rõ hơn với các mốc nộp tiền đất ở và hồ sơ như vậy có thể khiếu nại đề nghị với UBND thành phố công nhận 900m2 đất đó là đất ở và 3 thửa mới tách không phải nộp nghĩa vụ tài chính không ?

  We can do !

   
  Báo quản trị |  
 • #89323   19/03/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (838)
  Số điểm: 4898
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 296 lần
  Lawyer


  Chào Bạn,

  Quyền khiếu nại là quyền của bạn, tuy nhiên trong phạm vi tư vấn nhanh chúng tôi không thể trả lời khả năng thành công của việc khiếu nại bạn như thế nào. Bạn có thể liên hệ văn phòng chúng tôi để chúng tôi nghiên cứu hồ sơ và trả lời cho bạn được cụ thể.

  Thân ái

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Phạm Đình Hưng - Đoàn LS TP HCM - Saigon Asia Law.

Văn phòng: 409/14 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình ( TSN Air port).

Số điện thoại: 0938182699.

0 Thành viên đang online
-