đền bù do đường điện 500kv đi qua

Chủ đề   RSS   
 • #284161 02/09/2013

  pl1okm

  Male
  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:02/09/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  đền bù do đường điện 500kv đi qua

  nhà em có đường điện 500kv đi qua

  em muốn hỏi xem hành lang an toàn hiện tại của đường điện 500kv và cách thức bồi thường như thế nào
  ai biết trả lời giúp em với
  có kèm theo các khoản và điều luật thì càng tốt

   

   
  15248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #284311   03/09/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Chào bạn, về an toàn hành lang lưới điện 500kv bạn có thể tham khảo các quy định sau:

  Luật Điện lực-2004 số 28/2004/QH11 về Điện lực của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
   
  - Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của Chính phủ.
   
  - Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. 
   
  - Quy phạm trang bị điện 2006 của Bộ Công nghiệp. 
   
  - Các Tiêu chuẩn an toàn điện hiện hành của Việt Nam.
   
  Về trường hợp bồi thường cho nhà ở trong khu dân cư trong khu vực hành lang an toàn lưới điện, bạn xem thêm tại Nghị định 81/2009  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
   
  4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
   
  Điều 6. Nhà ở, công trình trong hoặc ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không (sau đây gọi tắt là hành lang an toàn lưới điện)
   
  1. Trong hành lang an toàn lưới điện điện áp đến 220 kV
   
  Nhà ở, công trình không phải di dời khỏi hành lang an toàn lưới điện áp đến 220 kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  a) Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy;
   
  b) Các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất.
   
  c) Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp;
   
  d) Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:
   
  Điện áp           Đến 35 kV       110 kV             220 kV
   
  Khoảng cách   3,0 m               4,0 m               6,0 m
   
  đ) Cường độ điện trường ≤ 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một mét và ≤ 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một mét.
   
  Bộ Công Thương quy định chi tiết về nối đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
   
  2. Ngoài hành lang an toàn lưới điện điện áp 500 kV.
   
  Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân ngoài hành lang an toàn lưới điện, giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV được xem xét bồi thường, hỗ trợ và di dời khi có một trong các điều kiện sau:
   
  a) Cường độ điện trường lớn hơn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
   
  b) Khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫn điện ≤ 60 mét.
   
  3. Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân có khoảng cách như quy định tại điểm b khoản 2, nhưng cường độ điện trường đảm bảo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này và chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nguyện vọng ở lại thì được phép ở lại và được bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất ở, diện tích nhà ở và công trình phụ phục vụ sinh hoạt như đối với đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt trong hành lang an toàn lưới điện quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định này
   
  Báo quản trị |