DanLuat
×

Thêm bình luận

Đề xuất trường hợp được giao đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa cho người dân

(DuTiepKhac)

  •  3270
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…